ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ให้รักองค์เจ้าชีวิต ให้เข้มแข็งเพราะวามหวังอยู่ในพระองค์ อีกนัยหนึ่งคือ ให้เรารู้ว่ากำลังเรามาจากที่ไหน ให้เรารู้ว่าพระคุณมาจากที่ไหน ให้เราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระเมตตาที่หลั่งล้น และอำนาจที่เทลงมาให้เราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ องค์เจ้าชีวิตรักษาและคุ้มครองคนของพระองค์ พระองค์ชอบความสัตย์ซื่อแม้ว่าคนในโลกนี้จะเยาะเย้ยความสัตย์ซื่อนั้น องค์เจ้าชีวิตจะอวยพรคนของพระองค์ และจะจัดการอย่างยุติธรรมกับคนที่เยาะเย้ยและดูถูกคนของพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

Love the LORD! Be strong because of your hope in the LORD. In other words, recognize where your strength is. Acknowledge your source of grace. Give praise to God for his abundant mercy and power lavished on us through his Holy Spirit. The LORD God does preserve his people. He does honor faithfulness even if it is mocked in this world. The LORD will bless his people and deal justly with those who mock and abuse them.

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต ขอทรงให้กำลังแก่ข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ต้องเจอกับการทดลองจากศัตรูที่อยู่รอบด้านข้าพระองค์ ขอรงให้สติปัญญา ที่ข้าพระองค์จะเห็นพระคุณของพระองค์ที่จะนำข้าพระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์มีความกล้าหาญที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่มีมลทิน และบริสุทธิ์ ขอทรงให้ข้าพระองค์เห็นในสิ่งที่พระองค์อยากให้ข้าพระองค์ทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์มีความหวังอยู่เสมอ ในเวลาที่กำลังรอคอยงานที่พระองค์ทำในตัวข้าพระองค์ให้สำเร็จ อธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

My Prayer...

Give me strength, O LORD, for I find myself in trying times with enemies at my door and opponents on every side. Please give me wisdom to see your grace that leads me. Please give me courage to stand up for what is right, pure, and holy. Please give me vision to see the things you want to use me to do for your glory. Please keep my hope passionately alive as I wait for your work in me to be accomplished. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 31:23-24

ความคิดเห็น