ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางอย่างในพระคัมภีร์ก็ไม่จำเป็นต้องมีข้อคิดเห็น คำอธิบายประกอบ หรือตัวอย่างประกอบ แค่ต้องมีคนพูดสิ่งเหล่านั้นออกไปและมีคนเชื่อฟัง ผมขอหนุนน้ำใจให้คุณท่องข้อพระคัมภีร์แห่งการสรรเสริญสั้นๆ ข้อนี้ ให้ขึ้นใจ และให้มันออกมาจากปากของคุณทั้งในช่วงเวลาที่ยากลำบากและช่วงเวลาที่ได้รับการอวยพระพร

Thoughts on Today's Verse...

Some things in Scripture don't need commentary, explanations, or elaboration; they just need to be spoken and believed. I encourage you to memorize this short passage of praise and keep it close to your heart, and let it come from your lips during all your times of difficulty as well as times of bounty and blessing.

คำอธิษฐาน

โอโห ความมั่งคั่ง สติปัญญา และความรู้ของพระเจ้านั้นล้ำลึกเหลือเกิน ใครเล่าจะหยั่งรู้การตัดสินใจของพระองค์ได้ และใครจะเข้าใจการกระทำของพระองค์ได้ เหมือนกับที่พระคัมภีร์บอกไว้ว่า “ใครจะรู้ว่าองค์เจ้าชีวิตคิดอะไรอยู่ ใครจะเป็นที่ปรึกษาของพระองค์ได้” “ใครเคยให้ของกับพระองค์ก่อน พระองค์ถึงต้องตอบแทนเขากลับ” เพราะทุกๆ อย่างมาจากพระองค์ มาทางพระองค์และอยู่เพื่อพระองค์ ขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติตลอดไป อาเมน

My Prayer...

"Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God! … For from him and through him and to him are all things. To him be the glory forever! Amen."

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of Romans 11:33

ความคิดเห็น