ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การหาความผิดของคนอื่นเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนส่วนใหญ่ การหาความผิดในตัวเองเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่ามาก พระเยซูเตือนเราว่าเราต้องจัดการกับข้อบกพร่องและความผิดบาปในชีวิตของเราเองก่อนที่เราจะเริ่มบอกคนอื่นว่าให้ใช้ชีวิตอย่างไร ดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับ แต่เราทุกคนรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย

Thoughts on Today's Verse...

Finding fault in someone else is so easy for most of us. Finding fault in ourselves is much trickier. Jesus reminds us that we must deal with the shortcomings and sins in our own lives before we start telling others how to live. Seems pretty simple, doesn't it? But we all know it isn't.

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์คิดแง่ร้ายกับคนอื่นหรือตัดสินคนอื่น ข้าพระองค์รู้ว่ามีปัญหาในชีวิตของตัวข้าพระองค์เอง ที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ข้าพระองค์ขอสารภาพว่ามีบาปที่ทำเป็นประจำและข้าพระองค์ก็มีข้ออ้างที่จะทำมันมากขึ้นๆองค์เจ้าชีวิต ขอทรงยกโทษบาปของข้าพระองค์และช่วยให้ข้าพระองค์เอาชนะมัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า ผมขออธิษฐาน อาเมน

My Prayer...

Father, please forgive me when I am severe, harsh, and judgmental toward others. I know there are problems in my own life that need the work of your Holy Spirit. I confess that there are routine sins that I find myself excusing more and more. Please, dear LORD, forgive my sin and empower me to move beyond it. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 7:3-5

ความคิดเห็น