۱۳۷۴ دی نور روزانه های پیشین

۱۳۷۴/۱۱/۱۱ - امثال ۲۹:۱و۳۱

چونکه معرفت را مکروه داشتند و ترس خداوند را اختیار ننمودند... بنابراین از میوه طریق خود خواهند خورد و از تدابیر خویش سیر خواهند شد.

۱۳۷۴/۱۱/۱۰ - اول قرنتیان ۳۰:۱-۳۱

...از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا برای شما حکمت شده است و عدالت، قدوسیت و فدا. تا چنانکه مکتوب است هر که فخر کند در خداوند فخر نماید.

۱۳۷۴/۱۱/۰۹ - تثنیه ۲۹:۱-۳۰

پس من به شما گفتم مترسید و از ایشان هراسان مباشید. یهوه خدای شما که پیش روی شما میرود برای شما جنگ خواهد کرد بر حسب هر آنچه به نظر شما در مصر برای شما کرده است.

۱۳۷۴/۱۱/۰۸ - کولسیان ۲۸:۱

و ما او را اعلان می نماییم در حالتی که هر شخص را تنبیه میکنیم و هر کس را به هر حکمت تعلیم می دهیم تا هر کس را کامل در مسیح عیسی حاضر سازیم.

۱۳۷۴/۱۱/۰۷ - پیدایش ۲۷:۱

پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید؛ ایشان را نر و ماده آفرید.

۱۳۷۴/۱۱/۰۵ - فلیمون ۲۵:۱

فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد.

۱۳۷۴/۱۱/۰۴ - یهودا ۲۴:۱-۲۵

الآن او را که قادر است شما را از لغزش محفوظ دارد و در حضور جلال خود شما را بی عیب به فرحی عظیم قائم فرماید، یعنی خدای واحد و نجات دهنده ما را جلال و عظمت و توانایی و قدرت باد الآن و تا ابدالآباد آمین.

۱۳۷۴/۱۱/۰۳ - اول پطرس ۲۳:۱

از آنرو که تولد تازه یافتید نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی یعنی به کلام خدا که زنده و تا ابدالآباد باقی است.

۱۳۷۴/۱۱/۰۲ - کولسیان ۲۲:۱

در بدن بشری خود بوسیله موت تا شما را در حضور خود، مقدس و بی عیب و بی ملامت حاضر سازد.

۱۳۷۴/۱۱/۰۱ - تثنیه ۲۱:۱

اینک یهوه خدای تو این زمین را پیش روی تو گذاشته است پس برآی و چنانکه یهوه خدای پدرانت به تو گفته است آنرا به تصرف آور و ترسان و هراسان مباش.

۱۳۷۴/۱۰/۳۰ - رومیان ۲۰:۱

زیرا که چیزهای نادیده او یعنی قوت سرمدی و الوهیتش از حین آفرینش عالم بوسیله کارهای او فهمیده و دیده میشود تا ایشان را عذری نباشد.

۱۳۷۴/۱۰/۲۹ - افسسیان ۱۷:۱-۲۰

من دعا میکنم ... تا چشمان دل شما روشن گشته بدانید ... چه مقدار است عظمت بی نهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین، بر حسب عمل توانایی قوت او که در مسیح عمل کرد، چون او را از مردگان برخیزانید...

۱۳۷۴/۱۰/۲۸ - اول پطرس ۱۸:۱-۱۹

زیرا میدانید که خریده شده اید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته اید، نه به چیزهای فانی مثل طلا و نقره، بلکه به خون گرانبها چون خون برّهٔ بی عیب و بی داغ یعنی خون مسیح.

۱۳۷۴/۱۰/۲۷ - اشعیا ۱۷:۱

نیکوکاری را بیاموزید و انصاف را بطلبید، مظلومان را رهایی دهید. یتیمان را دادرسی کنید و بیوه زنان را حمایت نمایید.

۱۳۷۴/۱۰/۲۶ - روت ۱۶:۱

روت گفت،«برمن اصرار مکن که ترا ترک کنم و از نزد تو برگردم. زیرا هر جایی که روی می آیم و هر جایی که منزل کنی منزل میکنم. قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد بود.

۱۳۷۴/۱۰/۲۵ - تیطس ۱۵:۱

هر چیز برای پاکان، پاک است، لیکن آلودگان و بی ایمان را هیچ چیز پاک نیست، بلکه فهم و ضمیر(فکر و وجدان) ایشان نیز مُلَوَّث(ناپاک و آلوده) است.

۱۳۷۴/۱۰/۲۴ - افسسیان ۱۴:۱

و حضور روح القدس در ما، ضمانت میکند که خدا هر چه وعده داده است، به ما عطا خواهد فرمود . مُهرِ روح خدا بر ما، نمایانگر این است که خدا ما را بازخرید کرده و ضمانت نموده است که ما را به حضور خود ببرد. این نیز دلیل دیگری است برای آنکه خدای شکوهمند خود را سپاس گوییم.

۱۳۷۴/۱۰/۲۳ - کولسیان ۱۳:۱-۱۴

و ما را از قدرت ظلمت رهانیده به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت، که در وی فدیهٔ خود یعنی آمرزش گناهان خویش را یافته ایم.

۱۳۷۴/۱۰/۲۲ - یعقوب ۱۲:۱

خوشا بحال کسی که متحمل تجربه شود زیرا که چون آزموده شد آن تاج حیاتی را که خداوند به محبّان خود وعده فرموده است خواهد یافت.

۱۳۷۴/۱۰/۲۱ - مرقس ۱۱:۱

و آوازی از آسمان در رسید که تو پسر حبیب من هستی که از تو خشنودم.

۱۳۷۴/۱۰/۲۰ - امثال ۱۰:۱

ای پسر من اگر گناهکاران ترا فریفته سازند، قبول منما.

۱۳۷۴/۱۰/۱۹ - کولسیان ۹:۱

بنابراین، از آن روز که این خبر را شنیدیم، دائماً دعا میکنیم و از خدا میطلبیم که به شما یاری کند تا خواست و اراده او را دریابید و به شما حکمت عطا فرماید تا امور روحانی را درک کنید.

۱۳۷۴/۱۰/۱۸ - یوشع ۸:۱

این کتاب تورات از دهان تو دور نشود بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر انچه در ان مکتوب است متوجه شده عمل نمایی. زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و کامیاب خواهی شد.

۱۳۷۴/۱۰/۱۷ - اول یوحنا ۷:۱

لکن اگر در نور سلوک می نماییم چنانکه او در نور است با یکدیگر شراکت داریم و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک میسازد.

۱۳۷۴/۱۰/۱۶ - اول تسالونیکیان ۶:۱

و شما به ما و به خداوند اقتدا نمودید و کلام را در زحمت شدید با خوشی روح القدس پذیرفتید.

۱۳۷۴/۱۰/۱۵ - دوم پطرس ۵:۱-۷

اما برای دسترسی به این برکات، علاوه بر ایمان، به خصلتهای دیگری نیز نیاز دارید؛ بلی؛ باید سخت بکوشید که نیک باشید، خدا را بهتر بشناسید و به اراده او پی ببرید. همچنین باید حاضر باشید تا خواسته های خود را کنارگذاشته، با صبر و دینداری خدا را با شادی خدمت نمایید. به این ترتیب، راه را برای قدم بعدی هموار میکنید، یعنی آماده میشوید تا انسانها را دوست بدارید. این محبت رشد کرده ، تبدیل به محبتی عمیق نسبت به انسانها خواهد گشت.

۱۳۷۴/۱۰/۱۴ - فیلیپیان ۴:۱-۵

و پیوسته در هر دعای خود برای جمیع شما به خوشی دعا میکنم. به سبب مشارکت شما برای انجیل از روز اول تا به حال.

۱۳۷۴/۱۰/۱۳ - عبرانیان ۳:۱

فرزند خدا، منعکس کننده جلال خدا و مظهر دقیق وجود اوست. او با کلام نیرومند خود تمام عالم هستی را اداره میکند. او به این جهان آمد تا جانش را فدا کند و ما را پاک ساخته، گذشته گناه آلود ما را محو نماید؛ پس از آن ، در بالاترین مکان افتخار، یعنی به دست راست خدای متعال نشست.

۱۳۷۴/۱۰/۱۲ - یوحنا ۲:۱-۳

همان [کلمه، عیسی] در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز بواسطه او آفریده شد و بغیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت.

۱۳۷۴/۱۰/۱۱ - پیدایش ۱:۱

در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید.