۱۳۷۶ اسفند نور روزانه های پیشین

۱۳۷۶/۱۲/۲۹ - اول پطرس ٢:٢-٣

مانند نوزادان، مشتاق شیر روحانی خالص باشید تا با نوشیدن آن بتوانید رشد و نمو کرده و نجات یابید، زیرا شما خود چشیده اید که خدا نیکو است.

۱۳۷۶/۱۲/۲۸ - غلاطيان ٢٢:٥-٢٣

ثمره روح القدس محبت، خوشى، سلامتى، حلم، مهربانى، نيكويى، ايمان، تواضع و پرهيزكارى است كه هيچ شريعت مانع چنين كارها نيست.

۱۳۷۶/۱۲/۲۷ - روميان ١٣:١٥

خدا که سرچشمه امید است شما را بوسیله ایمانتان چنان با شادی و آرامش کامل پر سازد که با نیروی روح القدس امید شما روز بروز فراوان تر شود.

۱۳۷۶/۱۲/۲۶ - مزمور ١:٢٣-٣

خداوند شبان من است، محتاج به هيچ چيز نخواهم بود. او در مرتع هاى سرسبز مرا ميخواباند، نزد آبهاى راحت مرا رهبرى ميكند. او جان مرا برميگرداند.

۱۳۷۶/۱۲/۲۵ - کولسیان ۱۲:۳

پس شما که برگزیدگان مقدس و محبوب خدا هستید، خود را به دلسوزی، مهربانی، فروتنی، ملایمت و بردباری ملبس سازید.

۱۳۷۶/۱۲/۲۴ - اعمال رسولان١٠:٤-١٢

به نام عیسی مسیح ناصری ... در هیچکس دیگر، رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا بوسیله آن نجات یابیم.

۱۳۷۶/۱۲/۲۳ - دوم پطرس ٥:١-٨

به اين سبب شما بايد سخت بكوشيد كه ايمان خود را با جوانمردي، جوانمردي را با معرفت، معرفت را با پرهيزكاري، پرهيزكاري را با بردباري، بردباري را با خداشناسي، خداشناسي را با دوستي مسيحايي، و دوستي مسيحايي را با محبت خالص تكميل كنيد. اگر اين صفات در شما باشد و زندگي شما را بيشتر فرا گيرد، هميشه در شناسايي خداوند ما عيسى مسيح فعال و پرثمر خواهيد بود.

۱۳۷۶/۱۲/۲۲ - روميان ٢٨:٨

ما ميدانيم همه چيز براي خيريت آنانيكه خدا را دوست دارند و بحسب اراده او خوانده شده اند با هم در كارند.

۱۳۷۶/۱۲/۲۱ - دوم پطرس ٤:١

او به ما همانا وعده هاى بزرگ و گرانبهاى خويش را داده است، تا بوسيله آنها در طبيعت الهى شريك و سهيم شويد و از فسادى كه زاييده تمايلات جسمانى است بگريزيد.

۱۳۷۶/۱۲/۲۰ - تثنيه ٩:٧

پس بدانيد كه تنها خدايی كه وجود دارد خداوند، خدايتان است و او همان خدای امينی است كه تا هزاران نسل وعده هاى خود را نگاه داشته پيوسته آنانى را كه او را دوست میدارند و دستوراتش را اطاعت میكنند محبت مينمايد.

۱۳۷۶/۱۲/۱۹ - اول پطرس ١٥:٣

اما ترس مسيح در دلهاى شما باشد و او را خداوند خود بدانيد و اگر كسى علت اميد شما را ميپرسد، هميشه آماده جواب باشيد، البته با ملايمت و احترام.

۱۳۷۶/۱۲/۱۷ - دوم قرنتيان ٣:١-٤

چقدر بايد خدا را شكر كنيم، خدايى كه پدر خداوند ما عيسى مسيح است، خدايى كه سرچشمه لطف و مهربانى است و در زحمات، ما را تسلى و قوت قلب ميبخشد.بلى، او بما تسلى ميدهد تا ما نيز همين تسلى را به كسانى بدهيم كه در زحمتند و به همدردى و تشويق ما نياز دارند.

۱۳۷۶/۱۲/۱۶ - مزمور ٢٣:١٣٩-٢٤

خدايا، دل مرا تفتيش كن و افكارم را بيازما؛ ببين آيا فساد و نادرستى در من هست؟ تو مرا به حيات جاويد هدايت فرما.

۱۳۷۶/۱۲/۱۵ - اشعيا ١:٢٥

اى خداوند تو را ستايش ميكنم و نامت را گرامى ميدارم، چون تو خداى من هستى. تو كارهاى شگفت انگيز كرده اى و آنچه را كه از قديم اراده نموده اى در كمال درستى و امانت به انجام رسانيده اى.

۱۳۷۶/۱۲/۱۴ - تثنيه ٦:٦-٧

اين قوانينى كه امروز بشما ميدهم بايد دايم در فكرتان باشد. آنها را به فرزندان خود بياموزيد و هميشه درباره آنها صحبت كنيد، خواه در خانه باشد خواه در بيرون، خواه هنگام خواب باشد خواه اول صبح.

۱۳۷۶/۱۲/۱۳ - يوشع ٩:١

آرى، قوى و شجاع باش و ترس و واهمه را از خود دور كن و بياد داشته باش كه هر جا بروى من كه خداوند، خداى تو هستم، با تو خواهم بود.

۱۳۷۶/۱۲/۱۲ - اشعيا ٨:٥٥-٩

خداوند ميفرمايد:"فكرهاى من فكرهاى شما نيست و راههاى من راههاى شما نيست". "به همان اندازه كه آسمان از زمين بلندتر است، راههاى من نيز از راههاى شما و فكرهاى من نيز از فكرهاى شما بلندتر و برتر است."

۱۳۷۶/۱۲/۱۱ - ايوب ١٠:٢٣-١١

او از تمام كارهاى من آگاه است و اگر مرا در بوته آزمايش بگذارد مثل طلاى خالص، پاك بيرون مى آيم. من وفادارانه از خدا پيروى كرده ام و از راه او منحرف نشده ام.

۱۳۷۶/۱۲/۱۰ - مزمور ۲۵:۷۳-۲۶

اى خدا، من تو را در آسمان دارم، اين براى من كافى است و هيچ چيز ديگر بر زمين نميخواهم. اگر چه فكر و بدنم ناتوان شوند، اما تو اى خدا، قوّت و تكيه گاه هميشگى من هستى!