۱۳۷۸ بهمن نور روزانه های پیشین

۱۳۷۸/۱۲/۱۰ - لوقا۲۹:۲-۳۰

اَلحال ای خداوند، بنده خود را رُخصت میدهی، به سلامتی بر حسب کلام خود. زیرا که چشمان من نجات تو را دیده است.

۱۳۷۸/۱۲/۰۹ - ارمیا ۲۸:۲

پس خدایانِ تو که برای خود ساختی کجایند؟ ایشان در زمان مصیبتت برخیزند و ترا نجات دهند! زیرا که ای یهودا، خدایانِ تو به شماره ٔ شهرهای تو میباشند.

۱۳۷۸/۱۲/۰۸ - دانیال۲۷:۲-۲۸

دانیال به حضور پادشاه جواب داد و گفت،«رازی را که پادشاه میطلبد، نه حکیمان و نه جادوگران و نه مجوسیان و نه مُنَجِّمان می توانند آنرا برای پادشاه حل کنند. لیکن خدایی در آسمان هست که کاشف اسرار میباشد.»

۱۳۷۸/۱۲/۰۷ - یعقوب ۲۶:۲

زیرا چنانکه بدن بدون روح مرده است، همچنین ایمان بدون اعمال نیز مرده است.

۱۳۷۸/۱۲/۰۶ - یوحنا ۲۴:۲-۲۵

ولی عیسی به آنها اعتماد نکرد، چون از قلب مردم آگاه بود. و لازم نبود کسی به او بگوید که چقدر مردم زود تغییر عقیده میدهند.

۱۳۷۸/۱۲/۰۵ - پیدایش ۲۴:۲

از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خویش خواهد پیوست، و یک تن خواهند بود.

۱۳۷۸/۱۲/۰۴ - اعمال رسولان ۲۳:۲

این شخص«عیسی» چون بر حسب اراده مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد، شما به دست گناهکاران بر صلیب کشیده، کُشتید.

۱۳۷۸/۱۲/۰۳ - اشعیا ۲۲:۲

شما از انسانی که نفس او در بینی اش می باشد، دست برکشید زیرا که او به چه چیز محسوب می شود؟

۱۳۷۸/۱۱/۲۸ - اشعیا ۱۷:۲-۱۸

تمام شکوه و عظمت انسان از بین خواهد رفت و غرور آدمیان به خاک نشانده خواهد شد . بُت ها بکی نابود خواهند گردید و در آن روز فقط خداوند متعال خواهد بود.

۱۳۷۸/۱۱/۲۷ - ملاکی ۱۶:۲

خداوند، خدای اسراییل می فرماید:«من از طلاق نفرت دارم... پس مواظب روحهای خود باشید و از خیانت بپرهیزید.»

۱۳۷۸/۱۱/۲۶ - فیلیپیان ۱۴:۲-۱۵

کارهایتان را بدون غرغر و شکایت انجام دهید، تا کسی نتواند از شما ایراد بگیرد. شما باید در این دنیای فاسد که پر از افراد نادرست و گردنکش است، همچون فرزندان خدا، پاک و بی لکه باشید و در میان ایشان مانند نور(ستارگان) بدرخشید.

۱۳۷۸/۱۱/۲۵ - حبقوق ۱۴:۲

همانگونه که آبها دریا را پر میسازد، زمانی خواهد رسید که درک و شناخت عظمت خداوند، جهان را پر خواهد ساخت.

۱۳۷۸/۱۱/۲۴ - یوئیل ۱۳:۲

و دل خود را چاک کنید نه رخت خویش را و به یهوه خدای خود بازگشت نمایید، زیرا که او رئوف و رحیم است و دیرخشم و کثیرـ احسان و از بلا پشیمان میشود.

۱۳۷۸/۱۱/۲۳ - ارمیا ۱۲:۲-۱۳

پس خداوند میگوید«ای آسمانها از این متحیر باشید و به خود لرزیده به شدت مشوش شوید. زیرا قوم من دو کار بد کرده اند: مرا که چشمهٔ آب حیاتم ترک نموده و برای خود حوضها کنده اند، یعنی حوضهای شکسته که آبرا نگاه ندارد.»

۱۳۷۸/۱۱/۲۲ - امثال ۱۱:۲

بصیرت و فهم تو، از تو محافظت خواهد کرد(تمییز، تو را محافظت می نمود و فطانت تو را نگاه میداشت).

۱۳۷۸/۱۱/۲۱ - افسسیان ۱۰:۲

زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم.

۱۳۷۸/۱۱/۲۰ - حبقوق ۹:۲

«وای برکسی که برای خانه خود، بدی را کسب نموده است تا آشیانه خود را بر جای بلند ساخته، خویشتن را از دست بلا برهاند!»

۱۳۷۸/۱۱/۱۹ - افسسیان ۸:۲-۹

زیرا که محض فیض نجات یافته اید بوسیله ایمان — و این از شما نیست، بلکه بخشش خدا است ــ‌ و نه از اعمال، تا هیچکس فخر نکند.

۱۳۷۸/۱۱/۱۸ - پیدایش ۷:۲

خداوند خدا پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نَفس زنده شد.

۱۳۷۸/۱۱/۱۷ - کولسیان۶:۲-۷

پس چنانکه مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید در وی رفتار نمایید که در او ریشه کرده و بنا شده و در ایمان راسخ گشته اید بطوریکه تعلیم یافته اید و در آن شکرگزاری بسیار می نمایید.

۱۳۷۸/۱۱/۱۶ - فیلیپیان ۵:۲-۶

پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود: که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد...

۱۳۷۸/۱۱/۱۵ - افسسیان ۴:۲-۵

لیکن خدا که در رحمانیت دولتمند است از حیثیت محبت عظیم خود که با ما نمود، ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید زیرا که محض فیض نجات یافته اید.

۱۳۷۸/۱۱/۱۴ - فیلیپیان ۳:۲

و هیچ چیز را از راه تعصب و عُجب (غرور) مکنید بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید.

۱۳۷۸/۱۱/۱۳ - یونس ۱:۲ـ۲

و یونس از شکم ماهی نزد یَهُوَه خدای خود دعا نمود و گفت:«در تنگی خود خداوند را خواندم و مرا مستجاب فرمود. از شکم هاویه تضرع نمودم و آواز مرا شنیدی.

۱۳۷۸/۱۱/۱۲ - اول یوحنا ۱:۲-۲

ای فرزندانِ من، اینرا به شما می نویسم تا گناه نکنید و اگر کسی گناهی کند شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیحِ عادل . و اوست کَفّاره به جهت گناهان ما و نه فقط گناهان ما فقط بلکه به جهت تمام جهان نیز.