۱۳۸۰ آبان نور روزانه های پیشین

۱۳۸۰/۰۹/۰۹ - امثال ۳۰:۳۱

زیبایی فریبنده و ناپایدار است، اما زنی که خداترس باشد قابل ستایش است.

۱۳۸۰/۰۹/۰۸ - فیلیپیان ۲۹:۱

زیرا خدا به شما این افتخار را داده است که نه فقط به او ایمان آورید، بلکه در راه او متحمل زحمات و مشقات نیز بشوید.

۱۳۸۰/۰۹/۰۷ - امثال ۲۸:۳۱-۲۹

فرزندانش او را میستایند و شوهرش از او تمجید نموده، میگوید:«تو در میان تمام زنان خوب، بینظیر هستی!»

۱۳۸۰/۰۹/۰۶ - فیلیپیان ۲۷:۱-۲۸

اما هر چه برای من پیش آید، چه شما را بار دیگر ببینم چه نبینم، بیاد داشته باشید که همواره باید همچون مسیحی واقعی زندگی کنید، تا همیشه خبرهای خوب درباره شما بمن برسد و بشنوم که دوش بدوش یکدیگر، استوار ایستاده اید و هدف همگی تان این است که بدون توجه به مخالفتهای دشمن، پیغام نجات بخش انجیل را به همه اعلام کنید. همین امر برای ایشان نشانه هلاکت است اما برای شما نشانه این است که خدا با شما است و به شما زندگی جاوید عطا کرده است.

۱۳۸۰/۰۹/۰۵ - اشعیا۱۷:۵۴

و من میگویم «هر اسلحه ای که بر ضد تو ساخته شود کاری از پیش نخواهد برد و تو بر تمام مدعیانت غالب خواهی شد. من خدمتگزارانم را حمایت میکنم و به آنان پیروزی میبخشم.» این است آنچه خداوند میفرماید.

۱۳۸۰/۰۹/۰۴ - مزمور ١:٢٧

خداوند نور و نجات من است، از كه بترسم؟ خداوند حافظ جان من است، از كه هراسان شوم؟

۱۳۸۰/۰۹/۰۳ - مزمور ۲۳:۳۷-۲۴

اگر خدا از طریق انسان خشنود باشد، قدم هایش را مستحکم میسازد؛ او گرچه بلغزد، نخواهد افتاد، زیرا خداوند دستش را میگیرد.

۱۳۸۰/۰۹/۰۲ - مزمور ۲۳:۳۱-۲۴

ای تمامی مقدسان او، خداوند را دوست بدارید! خداوند افراد امین و وفادار را حفظ میکند، اما متکبران را به سزای اعمالشان میرساند. ای همه کسانیکه به خداوند امید بسته اید، شجاع و قوی دل باشید!

۱۳۸۰/۰۹/۰۱ - دوم قرنتیان ۱:۷

دوستان عزیز، حال که خدا چنین وعده هایی به ما ارزانی داشته است، بیایید ما نیز از تمام گناهانی که جسم و روحمان را آلوده میکند دست بکشیم و خود را پاک ساخته، با خداترسی زندگی کنیم و خود را تمامن به خدا تقدیم نماییم.

۱۳۸۰/۰۸/۳۰ - افسسیان ۲۰:۳-۲۱

حال خدا را جلال باد که قادر است بوسیله آن قدرت عظیمی که در ما کار میکند، برای ما کارهایی بسیار فراتر از خواست و امید و فکر ما انجام دهد. خدا را برای این نقشه نجات که بوسیله عیسی مسیح برای کلیسا تدارک دیده است، تا ابد جلال باد.

۱۳۸۰/۰۸/۲۹ - مزمور ۱۹:۹۴

هنگامیکه فکرم ناراحت و دلم بیقرار است، ای خداوند تو مرا دلداری میدهی و به من آسودگی خاطر میبخشی.

۱۳۸۰/۰۸/۲۸ - رومیان ۱۹:۱۴

پس هدف شما این باشد که با سایر ایمانداران در صلح و صفا بسر برید تا باعث تقویت و بنای ایمانشان گردید.

۱۳۸۰/۰۸/۲۷ - دوم پطرس ۱۸:۳

بلکه در فیض و شناخت خداوند و نجات دهندهٔ ما عیسی مسیح، دائماً رشد و نمو کنید. جلال بر او باد، از حال تا ابد، آمین!

۱۳۸۰/۰۸/۲۶ - صفنیا ۱۷:۳

خداوند، خدای تو با تو است، او نجات دهنده ای توانا است. او از تو بسیار خُرسَند و شادمان خواهد بود، او تو را با محبت خویش آرامی خواهد داد، او خوشی خود را نسبت به تو، با سرودها نشان خواهد داد.

۱۳۸۰/۰۸/۲۵ - اول تسالونیکیان ۱۶:۵-۱۸

همیشه شادمان باشید و پیوسته دعا کنید. برای هر چه که پیش می آید، خدا را شکر کنید. زیرا خدا در مسیح عیسی از شما همین انتظار را دارد.

۱۳۸۰/۰۸/۲۴ - اعمال رسولان ۳۰:۱۶-۳۳

«ای آقایان، من چه باید بکنم که نجات یابم؟» پاسخ دادند: «به خداوند عیسی ایمان آور که تو با اهل خانه ات نجات خواهی یافت.» آنگاه پیام خداوند را به او و جمیع اهل خانه اش رسانیدند. درست در همان موقع شب زندانبان آنان را بیرون آورد و زخم های شان را شست و شو نمود و بیدرنگ او و خانواده اش تعمید گرفتند.

۱۳۸۰/۰۸/۲۳ - روم ۴:۱۴

تو کیستی که درباره خادم شخص دیگری قضاوت کنی؟ اینکه آیا آن خادم در خدمت خود موفق میشود یا نه، فقط مربوط به ارباب اوست، ولی او موفق خواهد شد، زیرا ارباب آسمانی او قادر است این کار را برای او انجام دهد.

۱۳۸۰/۰۸/۲۲ - رومیان ۱۳:‍۱۴

بنابراین از قضاوت کردن درباره یکدیگر خودداری کنیم و در عوض تصمیم بگیرید که وسیله لغزش یا رنجش در راه ایمانداران نشوید.

۱۳۸۰/۰۸/۲۱ - اول تسالونیکیان۱۲:۳

و خداوند عطا فرماید که به اندازه محبتی که ما برای شما داریم،‌محبت شما برای یکدیگر و همه مردم افزایش و گسترش یابد.

۱۳۸۰/۰۸/۲۰ - رومیان ۱:۱۴

شخصی را که در ایمان ضعیف است، در میان خود بپذیرید، ولی نه به منظور مباحثه درباره عقاید او.

۱۳۸۰/۰۸/۱۹ - متی۲۸:۱۱-۳۰

بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید ، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت. زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است.

۱۳۸۰/۰۸/۱۸ - امثال ۹:۳

از دارایی خود برای خداوند هدیه بیاور، نوبر محصولت را به او تقدیم نما و به این وسیله او را احترام کن...

۱۳۸۰/۰۸/۱۷ - رومیان۸:۱۴

اگر زیست میکنیم، برای خداوند زندگی می نماییم و اگر بمیریم، برای خداوند می میریم. پس خواه زنده و خواه مرده، متعلق به خداوند هستیم.

۱۳۸۰/۰۸/۱۶ - دوم قرنتیان ۷:۹

پس هر کس باید مطابق آنچه در دل خود تصمیم گرفته است، بدهد و نه از روی بی میلی و اجبار، زیرا خدا کسی را دوست دارد که با شادی میبخشد.

۱۳۸۰/۰۸/۱۵ - عبرانیان ۱۳:۶

پس ما میتوانیم با اطمینان بگوییم:«خدا مددکار من است، من نخواهم ترسید. انسان به من چه میتواند بکند؟»

۱۳۸۰/۰۸/۱۴ - رومیان ۶:۶-۵

زیرا اگر ما در مرگی مانند مرگ او با او یکی شدیم، به همان طریق در رستاخیزی مانند رستاخیز او نیز با او یکی خواهیم بود. این را میدانیم که آن آدمی که در پیش بودیم با مسیح بر روی صلیب کشته شد تا نفس گناهکار نابود گردد و دیگر بردگان گناه نباشیم.

۱۳۸۰/۰۸/۱۳ - اول تسالونیکیان۱۴:۴

زیرا اگر باور میکنیم که عیسی مرد و برخاست، به همینطور نیز خدا آنانی را که در عیسی خوابیده اند با وی خواهد آورد.

۱۳۸۰/۰۸/۱۲ - رومیان۳:۸-۴

در واقع، ما با دانستن احکام مذهبی از چنگال گناه نجات پیدا نکردیم، زیرا قادر به رعایت آنها نیستیم. بهمین علت خدا طرح دیگری برای نجات ما تهیه دید. او فرزند خود عیسی مسیح را به این جهان فرستاد، با این تفاوت که بدن او مثل بدن ما تحت سلطه گناه نبود. او آمد و جانش را در راه آمرزش گناهان ما قربانی کرد، تا ما را نیز از سلطه گناه آزاد سازد. پس حال، قادریم احکام و دستورا خدا را اطاعت کنیم، زیرا عنان زندگی ما در دست روح خداست نه در دست طبیعت کهنه و گناه آلود ما.

۱۳۸۰/۰۸/۱۱ - مزمور ۲:۹۱

من به خداوند خواهم گفت،«تو پناهگاه و خدای من هستی. من بر تو توکل دارم.»

۱۳۸۰/۰۸/۱۰ - امثال ۱:۲۷

درباره فردای خود با غرور صحبت نکن، زیرا نمیدانی چه پیش خواهد آمد.