۱۳۸۲ دی نور روزانه های پیشین

۱۳۸۲/۱۱/۱۱ - امثال ۲۹:۱و۳۱

چونکه معرفت را مکروه داشتند و ترس خداوند را اختیار ننمودند... بنابراین از میوه طریق خود خواهند خورد و از تدابیر خویش سیر خواهند شد.

۱۳۸۲/۱۱/۱۰ - اول قرنتیان ۳۰:۱-۳۱

...از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا برای شما حکمت شده است و عدالت، قدوسیت و فدا. تا چنانکه مکتوب است هر که فخر کند در خداوند فخر نماید.

۱۳۸۲/۱۱/۰۹ - تثنیه ۲۹:۱-۳۰

پس من به شما گفتم مترسید و از ایشان هراسان مباشید. یهوه خدای شما که پیش روی شما میرود برای شما جنگ خواهد کرد بر حسب هر آنچه به نظر شما در مصر برای شما کرده است.

۱۳۸۲/۱۱/۰۸ - کولسیان ۲۸:۱

و ما او را اعلان می نماییم در حالتی که هر شخص را تنبیه میکنیم و هر کس را به هر حکمت تعلیم می دهیم تا هر کس را کامل در مسیح عیسی حاضر سازیم.

۱۳۸۲/۱۱/۰۷ - پیدایش ۲۷:۱

پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید؛ ایشان را نر و ماده آفرید.

۱۳۸۲/۱۱/۰۵ - فلیمون ۲۵:۱

فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد.

۱۳۸۲/۱۱/۰۴ - یهودا ۲۴:۱-۲۵

الآن او را که قادر است شما را از لغزش محفوظ دارد و در حضور جلال خود شما را بی عیب به فرحی عظیم قائم فرماید، یعنی خدای واحد و نجات دهنده ما را جلال و عظمت و توانایی و قدرت باد الآن و تا ابدالآباد آمین.

۱۳۸۲/۱۱/۰۳ - اول پطرس ۲۳:۱

از آنرو که تولد تازه یافتید نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی یعنی به کلام خدا که زنده و تا ابدالآباد باقی است.

۱۳۸۲/۱۱/۰۲ - کولسیان ۲۲:۱

در بدن بشری خود بوسیله موت تا شما را در حضور خود، مقدس و بی عیب و بی ملامت حاضر سازد.

۱۳۸۲/۱۱/۰۱ - تثنیه ۲۱:۱

اینک یهوه خدای تو این زمین را پیش روی تو گذاشته است پس برآی و چنانکه یهوه خدای پدرانت به تو گفته است آنرا به تصرف آور و ترسان و هراسان مباش.

۱۳۸۲/۱۰/۳۰ - رومیان ۲۰:۱

زیرا که چیزهای نادیده او یعنی قوت سرمدی و الوهیتش از حین آفرینش عالم بوسیله کارهای او فهمیده و دیده میشود تا ایشان را عذری نباشد.

۱۳۸۲/۱۰/۲۹ - افسسیان ۱۷:۱-۲۰

من دعا میکنم ... تا چشمان دل شما روشن گشته بدانید ... چه مقدار است عظمت بی نهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین، بر حسب عمل توانایی قوت او که در مسیح عمل کرد، چون او را از مردگان برخیزانید...

۱۳۸۲/۱۰/۲۸ - اول پطرس ۱۸:۱-۱۹

زیرا میدانید که خریده شده اید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته اید، نه به چیزهای فانی مثل طلا و نقره، بلکه به خون گرانبها چون خون برّهٔ بی عیب و بی داغ یعنی خون مسیح.

۱۳۸۲/۱۰/۲۷ - اشعیا ۱۷:۱

نیکوکاری را بیاموزید و انصاف را بطلبید، مظلومان را رهایی دهید. یتیمان را دادرسی کنید و بیوه زنان را حمایت نمایید.

۱۳۸۲/۱۰/۲۶ - روت ۱۶:۱

روت گفت،«برمن اصرار مکن که ترا ترک کنم و از نزد تو برگردم. زیرا هر جایی که روی می آیم و هر جایی که منزل کنی منزل میکنم. قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد بود.

۱۳۸۲/۱۰/۲۵ - تیطس ۱۵:۱

هر چیز برای پاکان، پاک است، لیکن آلودگان و بی ایمان را هیچ چیز پاک نیست، بلکه فهم و ضمیر(فکر و وجدان) ایشان نیز مُلَوَّث(ناپاک و آلوده) است.

۱۳۸۲/۱۰/۲۴ - افسسیان ۱۴:۱

و حضور روح القدس در ما، ضمانت میکند که خدا هر چه وعده داده است، به ما عطا خواهد فرمود . مُهرِ روح خدا بر ما، نمایانگر این است که خدا ما را بازخرید کرده و ضمانت نموده است که ما را به حضور خود ببرد. این نیز دلیل دیگری است برای آنکه خدای شکوهمند خود را سپاس گوییم.

۱۳۸۲/۱۰/۲۳ - کولسیان ۱۳:۱-۱۴

و ما را از قدرت ظلمت رهانیده به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت، که در وی فدیهٔ خود یعنی آمرزش گناهان خویش را یافته ایم.

۱۳۸۲/۱۰/۲۲ - یعقوب ۱۲:۱

خوشا بحال کسی که متحمل تجربه شود زیرا که چون آزموده شد آن تاج حیاتی را که خداوند به محبّان خود وعده فرموده است خواهد یافت.

۱۳۸۲/۱۰/۲۱ - مرقس ۱۱:۱

و آوازی از آسمان در رسید که تو پسر حبیب من هستی که از تو خشنودم.

۱۳۸۲/۱۰/۲۰ - امثال ۱۰:۱

ای پسر من اگر گناهکاران ترا فریفته سازند، قبول منما.

۱۳۸۲/۱۰/۱۹ - کولسیان ۹:۱

بنابراین، از آن روز که این خبر را شنیدیم، دائماً دعا میکنیم و از خدا میطلبیم که به شما یاری کند تا خواست و اراده او را دریابید و به شما حکمت عطا فرماید تا امور روحانی را درک کنید.

۱۳۸۲/۱۰/۱۸ - یوشع ۸:۱

این کتاب تورات از دهان تو دور نشود بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر انچه در ان مکتوب است متوجه شده عمل نمایی. زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و کامیاب خواهی شد.

۱۳۸۲/۱۰/۱۷ - اول یوحنا ۷:۱

لکن اگر در نور سلوک می نماییم چنانکه او در نور است با یکدیگر شراکت داریم و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک میسازد.

۱۳۸۲/۱۰/۱۶ - اول تسالونیکیان ۶:۱

و شما به ما و به خداوند اقتدا نمودید و کلام را در زحمت شدید با خوشی روح القدس پذیرفتید.

۱۳۸۲/۱۰/۱۵ - دوم پطرس ۵:۱-۷

اما برای دسترسی به این برکات، علاوه بر ایمان، به خصلتهای دیگری نیز نیاز دارید؛ بلی؛ باید سخت بکوشید که نیک باشید، خدا را بهتر بشناسید و به اراده او پی ببرید. همچنین باید حاضر باشید تا خواسته های خود را کنارگذاشته، با صبر و دینداری خدا را با شادی خدمت نمایید. به این ترتیب، راه را برای قدم بعدی هموار میکنید، یعنی آماده میشوید تا انسانها را دوست بدارید. این محبت رشد کرده ، تبدیل به محبتی عمیق نسبت به انسانها خواهد گشت.

۱۳۸۲/۱۰/۱۴ - فیلیپیان ۴:۱-۵

و پیوسته در هر دعای خود برای جمیع شما به خوشی دعا میکنم. به سبب مشارکت شما برای انجیل از روز اول تا به حال.

۱۳۸۲/۱۰/۱۳ - عبرانیان ۳:۱

فرزند خدا، منعکس کننده جلال خدا و مظهر دقیق وجود اوست. او با کلام نیرومند خود تمام عالم هستی را اداره میکند. او به این جهان آمد تا جانش را فدا کند و ما را پاک ساخته، گذشته گناه آلود ما را محو نماید؛ پس از آن ، در بالاترین مکان افتخار، یعنی به دست راست خدای متعال نشست.

۱۳۸۲/۱۰/۱۲ - یوحنا ۲:۱-۳

همان [کلمه، عیسی] در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز بواسطه او آفریده شد و بغیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت.

۱۳۸۲/۱۰/۱۱ - پیدایش ۱:۱

در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید.