۱۳۸۶ دی نور روزانه های پیشین

۱۳۸۶/۱۱/۱۱ - امثال ۲۹:۱و۳۱

چونکه معرفت را مکروه داشتند و ترس خداوند را اختیار ننمودند... بنابراین از میوه طریق خود خواهند خورد و از تدابیر خویش سیر خواهند شد.

۱۳۸۶/۱۱/۱۰ - اول قرنتیان ۳۰:۱-۳۱

...از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا برای شما حکمت شده است و عدالت، قدوسیت و فدا. تا چنانکه مکتوب است هر که فخر کند در خداوند فخر نماید.

۱۳۸۶/۱۱/۰۹ - تثنیه ۲۹:۱-۳۰

پس من به شما گفتم مترسید و از ایشان هراسان مباشید. یهوه خدای شما که پیش روی شما میرود برای شما جنگ خواهد کرد بر حسب هر آنچه به نظر شما در مصر برای شما کرده است.

۱۳۸۶/۱۱/۰۸ - کولسیان ۲۸:۱

و ما او را اعلان می نماییم در حالتی که هر شخص را تنبیه میکنیم و هر کس را به هر حکمت تعلیم می دهیم تا هر کس را کامل در مسیح عیسی حاضر سازیم.

۱۳۸۶/۱۱/۰۷ - پیدایش ۲۷:۱

پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید؛ ایشان را نر و ماده آفرید.

۱۳۸۶/۱۱/۰۵ - فلیمون ۲۵:۱

فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد.

۱۳۸۶/۱۱/۰۴ - یهودا ۲۴:۱-۲۵

الآن او را که قادر است شما را از لغزش محفوظ دارد و در حضور جلال خود شما را بی عیب به فرحی عظیم قائم فرماید، یعنی خدای واحد و نجات دهنده ما را جلال و عظمت و توانایی و قدرت باد الآن و تا ابدالآباد آمین.

۱۳۸۶/۱۱/۰۳ - اول پطرس ۲۳:۱

از آنرو که تولد تازه یافتید نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی یعنی به کلام خدا که زنده و تا ابدالآباد باقی است.

۱۳۸۶/۱۱/۰۲ - کولسیان ۲۲:۱

در بدن بشری خود بوسیله موت تا شما را در حضور خود، مقدس و بی عیب و بی ملامت حاضر سازد.

۱۳۸۶/۱۱/۰۱ - تثنیه ۲۱:۱

اینک یهوه خدای تو این زمین را پیش روی تو گذاشته است پس برآی و چنانکه یهوه خدای پدرانت به تو گفته است آنرا به تصرف آور و ترسان و هراسان مباش.

۱۳۸۶/۱۰/۳۰ - رومیان ۲۰:۱

زیرا که چیزهای نادیده او یعنی قوت سرمدی و الوهیتش از حین آفرینش عالم بوسیله کارهای او فهمیده و دیده میشود تا ایشان را عذری نباشد.

۱۳۸۶/۱۰/۲۹ - افسسیان ۱۷:۱-۲۰

من دعا میکنم ... تا چشمان دل شما روشن گشته بدانید ... چه مقدار است عظمت بی نهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین، بر حسب عمل توانایی قوت او که در مسیح عمل کرد، چون او را از مردگان برخیزانید...

۱۳۸۶/۱۰/۲۸ - اول پطرس ۱۸:۱-۱۹

زیرا میدانید که خریده شده اید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته اید، نه به چیزهای فانی مثل طلا و نقره، بلکه به خون گرانبها چون خون برّهٔ بی عیب و بی داغ یعنی خون مسیح.

۱۳۸۶/۱۰/۲۷ - اشعیا ۱۷:۱

نیکوکاری را بیاموزید و انصاف را بطلبید، مظلومان را رهایی دهید. یتیمان را دادرسی کنید و بیوه زنان را حمایت نمایید.

۱۳۸۶/۱۰/۲۶ - روت ۱۶:۱

روت گفت،«برمن اصرار مکن که ترا ترک کنم و از نزد تو برگردم. زیرا هر جایی که روی می آیم و هر جایی که منزل کنی منزل میکنم. قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد بود.

۱۳۸۶/۱۰/۲۵ - تیطس ۱۵:۱

هر چیز برای پاکان، پاک است، لیکن آلودگان و بی ایمان را هیچ چیز پاک نیست، بلکه فهم و ضمیر(فکر و وجدان) ایشان نیز مُلَوَّث(ناپاک و آلوده) است.

۱۳۸۶/۱۰/۲۴ - افسسیان ۱۴:۱

و حضور روح القدس در ما، ضمانت میکند که خدا هر چه وعده داده است، به ما عطا خواهد فرمود . مُهرِ روح خدا بر ما، نمایانگر این است که خدا ما را بازخرید کرده و ضمانت نموده است که ما را به حضور خود ببرد. این نیز دلیل دیگری است برای آنکه خدای شکوهمند خود را سپاس گوییم.

۱۳۸۶/۱۰/۲۳ - کولسیان ۱۳:۱-۱۴

و ما را از قدرت ظلمت رهانیده به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت، که در وی فدیهٔ خود یعنی آمرزش گناهان خویش را یافته ایم.

۱۳۸۶/۱۰/۲۲ - یعقوب ۱۲:۱

خوشا بحال کسی که متحمل تجربه شود زیرا که چون آزموده شد آن تاج حیاتی را که خداوند به محبّان خود وعده فرموده است خواهد یافت.

۱۳۸۶/۱۰/۲۱ - مرقس ۱۱:۱

و آوازی از آسمان در رسید که تو پسر حبیب من هستی که از تو خشنودم.

۱۳۸۶/۱۰/۲۰ - امثال ۱۰:۱

ای پسر من اگر گناهکاران ترا فریفته سازند، قبول منما.

۱۳۸۶/۱۰/۱۹ - کولسیان ۹:۱

بنابراین، از آن روز که این خبر را شنیدیم، دائماً دعا میکنیم و از خدا میطلبیم که به شما یاری کند تا خواست و اراده او را دریابید و به شما حکمت عطا فرماید تا امور روحانی را درک کنید.

۱۳۸۶/۱۰/۱۸ - یوشع ۸:۱

این کتاب تورات از دهان تو دور نشود بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر انچه در ان مکتوب است متوجه شده عمل نمایی. زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و کامیاب خواهی شد.

۱۳۸۶/۱۰/۱۷ - اول یوحنا ۷:۱

لکن اگر در نور سلوک می نماییم چنانکه او در نور است با یکدیگر شراکت داریم و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک میسازد.

۱۳۸۶/۱۰/۱۶ - اول تسالونیکیان ۶:۱

و شما به ما و به خداوند اقتدا نمودید و کلام را در زحمت شدید با خوشی روح القدس پذیرفتید.

۱۳۸۶/۱۰/۱۵ - دوم پطرس ۵:۱-۷

اما برای دسترسی به این برکات، علاوه بر ایمان، به خصلتهای دیگری نیز نیاز دارید؛ بلی؛ باید سخت بکوشید که نیک باشید، خدا را بهتر بشناسید و به اراده او پی ببرید. همچنین باید حاضر باشید تا خواسته های خود را کنارگذاشته، با صبر و دینداری خدا را با شادی خدمت نمایید. به این ترتیب، راه را برای قدم بعدی هموار میکنید، یعنی آماده میشوید تا انسانها را دوست بدارید. این محبت رشد کرده ، تبدیل به محبتی عمیق نسبت به انسانها خواهد گشت.

۱۳۸۶/۱۰/۱۴ - فیلیپیان ۴:۱-۵

و پیوسته در هر دعای خود برای جمیع شما به خوشی دعا میکنم. به سبب مشارکت شما برای انجیل از روز اول تا به حال.

۱۳۸۶/۱۰/۱۳ - عبرانیان ۳:۱

فرزند خدا، منعکس کننده جلال خدا و مظهر دقیق وجود اوست. او با کلام نیرومند خود تمام عالم هستی را اداره میکند. او به این جهان آمد تا جانش را فدا کند و ما را پاک ساخته، گذشته گناه آلود ما را محو نماید؛ پس از آن ، در بالاترین مکان افتخار، یعنی به دست راست خدای متعال نشست.

۱۳۸۶/۱۰/۱۲ - یوحنا ۲:۱-۳

همان [کلمه، عیسی] در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز بواسطه او آفریده شد و بغیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت.

۱۳۸۶/۱۰/۱۱ - پیدایش ۱:۱

در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید.