۱۳۸۶ بهمن نور روزانه های پیشین

۱۳۸۶/۱۲/۱۰ - لوقا۲۹:۲-۳۰

اَلحال ای خداوند، بنده خود را رُخصت میدهی، به سلامتی بر حسب کلام خود. زیرا که چشمان من نجات تو را دیده است.

۱۳۸۶/۱۲/۰۹ - ارمیا ۲۸:۲

پس خدایانِ تو که برای خود ساختی کجایند؟ ایشان در زمان مصیبتت برخیزند و ترا نجات دهند! زیرا که ای یهودا، خدایانِ تو به شماره ٔ شهرهای تو میباشند.

۱۳۸۶/۱۲/۰۸ - دانیال۲۷:۲-۲۸

دانیال به حضور پادشاه جواب داد و گفت،«رازی را که پادشاه میطلبد، نه حکیمان و نه جادوگران و نه مجوسیان و نه مُنَجِّمان می توانند آنرا برای پادشاه حل کنند. لیکن خدایی در آسمان هست که کاشف اسرار میباشد.»

۱۳۸۶/۱۲/۰۷ - یعقوب ۲۶:۲

زیرا چنانکه بدن بدون روح مرده است، همچنین ایمان بدون اعمال نیز مرده است.

۱۳۸۶/۱۲/۰۶ - یوحنا ۲۴:۲-۲۵

ولی عیسی به آنها اعتماد نکرد، چون از قلب مردم آگاه بود. و لازم نبود کسی به او بگوید که چقدر مردم زود تغییر عقیده میدهند.

۱۳۸۶/۱۲/۰۵ - پیدایش ۲۴:۲

از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خویش خواهد پیوست، و یک تن خواهند بود.

۱۳۸۶/۱۲/۰۴ - اعمال رسولان ۲۳:۲

این شخص«عیسی» چون بر حسب اراده مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد، شما به دست گناهکاران بر صلیب کشیده، کُشتید.

۱۳۸۶/۱۲/۰۳ - اشعیا ۲۲:۲

شما از انسانی که نفس او در بینی اش می باشد، دست برکشید زیرا که او به چه چیز محسوب می شود؟

۱۳۸۶/۱۱/۲۸ - اشعیا ۱۷:۲-۱۸

تمام شکوه و عظمت انسان از بین خواهد رفت و غرور آدمیان به خاک نشانده خواهد شد . بُت ها بکی نابود خواهند گردید و در آن روز فقط خداوند متعال خواهد بود.

۱۳۸۶/۱۱/۲۷ - ملاکی ۱۶:۲

خداوند، خدای اسراییل می فرماید:«من از طلاق نفرت دارم... پس مواظب روحهای خود باشید و از خیانت بپرهیزید.»

۱۳۸۶/۱۱/۲۶ - فیلیپیان ۱۴:۲-۱۵

کارهایتان را بدون غرغر و شکایت انجام دهید، تا کسی نتواند از شما ایراد بگیرد. شما باید در این دنیای فاسد که پر از افراد نادرست و گردنکش است، همچون فرزندان خدا، پاک و بی لکه باشید و در میان ایشان مانند نور(ستارگان) بدرخشید.

۱۳۸۶/۱۱/۲۵ - حبقوق ۱۴:۲

همانگونه که آبها دریا را پر میسازد، زمانی خواهد رسید که درک و شناخت عظمت خداوند، جهان را پر خواهد ساخت.

۱۳۸۶/۱۱/۲۴ - یوئیل ۱۳:۲

و دل خود را چاک کنید نه رخت خویش را و به یهوه خدای خود بازگشت نمایید، زیرا که او رئوف و رحیم است و دیرخشم و کثیرـ احسان و از بلا پشیمان میشود.

۱۳۸۶/۱۱/۲۳ - ارمیا ۱۲:۲-۱۳

پس خداوند میگوید«ای آسمانها از این متحیر باشید و به خود لرزیده به شدت مشوش شوید. زیرا قوم من دو کار بد کرده اند: مرا که چشمهٔ آب حیاتم ترک نموده و برای خود حوضها کنده اند، یعنی حوضهای شکسته که آبرا نگاه ندارد.»

۱۳۸۶/۱۱/۲۲ - امثال ۱۱:۲

بصیرت و فهم تو، از تو محافظت خواهد کرد(تمییز، تو را محافظت می نمود و فطانت تو را نگاه میداشت).

۱۳۸۶/۱۱/۲۱ - افسسیان ۱۰:۲

زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم.

۱۳۸۶/۱۱/۲۰ - حبقوق ۹:۲

«وای برکسی که برای خانه خود، بدی را کسب نموده است تا آشیانه خود را بر جای بلند ساخته، خویشتن را از دست بلا برهاند!»

۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - افسسیان ۸:۲-۹

زیرا که محض فیض نجات یافته اید بوسیله ایمان — و این از شما نیست، بلکه بخشش خدا است ــ‌ و نه از اعمال، تا هیچکس فخر نکند.

۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - پیدایش ۷:۲

خداوند خدا پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نَفس زنده شد.

۱۳۸۶/۱۱/۱۷ - کولسیان۶:۲-۷

پس چنانکه مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید در وی رفتار نمایید که در او ریشه کرده و بنا شده و در ایمان راسخ گشته اید بطوریکه تعلیم یافته اید و در آن شکرگزاری بسیار می نمایید.

۱۳۸۶/۱۱/۱۶ - فیلیپیان ۵:۲-۶

پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود: که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد...

۱۳۸۶/۱۱/۱۵ - افسسیان ۴:۲-۵

لیکن خدا که در رحمانیت دولتمند است از حیثیت محبت عظیم خود که با ما نمود، ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید زیرا که محض فیض نجات یافته اید.

۱۳۸۶/۱۱/۱۴ - فیلیپیان ۳:۲

و هیچ چیز را از راه تعصب و عُجب (غرور) مکنید بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید.

۱۳۸۶/۱۱/۱۳ - یونس ۱:۲ـ۲

و یونس از شکم ماهی نزد یَهُوَه خدای خود دعا نمود و گفت:«در تنگی خود خداوند را خواندم و مرا مستجاب فرمود. از شکم هاویه تضرع نمودم و آواز مرا شنیدی.

۱۳۸۶/۱۱/۱۲ - اول یوحنا ۱:۲-۲

ای فرزندانِ من، اینرا به شما می نویسم تا گناه نکنید و اگر کسی گناهی کند شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیحِ عادل . و اوست کَفّاره به جهت گناهان ما و نه فقط گناهان ما فقط بلکه به جهت تمام جهان نیز.