ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรที่สำคัญสำหรับประเทศของคุณและคนในประเทศของคุณที่จะได้สัมผัสการฟื้นฟู? สิ่งแรกคือ พระวิญญาณ หรือพระเจ้าต้องทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ประการที่สอง คนจะต้องเปิดใจที่จะได้ยินและตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้า ดังนั้นเราต้องมุ่งมั่นที่จะอธิษฐานร่วมกันทั่วโลกว่าคนของเราจะเปิดใจรับพระวิญญาณและพระวจนะของพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ขอทรงโปรดกระทำการยิ่งใหญ่ในยุคของเราเพื่อจะนำมาสู่ฟื้นฟู ขอทรงเปิดใจของผู้คนให้เห็นความจริงของพระองค์ และขอทรงช่วยให้ผู้ที่ประกาศพระคำของพระองค์ที่จะพูดความจริงด้วยกำลัง ขอทรงใช้ข้าพระองค์ที่จะช่วยสร้างความแตกต่างในชีวิตของคนรอบข้าง อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น