กุมภาพันธ์ 2557 คลัง

28 02 2557 - 2 ทิโมธี 1:7

เพราะพระวิญญาณที่พระเจ้าให้กับเรานั้นไม่ทำให้เราขี้ขลาด แต่พระวิญญาณนี้ทำให้เราเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ ความรัก และการควบคุมตนเอง

27 02 2557 - 1 ยอห์น 3:18

ลูกเล็กๆ ที่รัก อย่าให้เรารักกันแค่คำพูดหรือรักแต่ปากเท่านั้น แต่ให้เรารักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงใจ

26 02 2557 - 1 ยอห์น 4:9

นี่คือวิธีที่พระเจ้าได้แสดงความรักให้กับเรา คือพระองค์ส่งพระบุตรเพียงองค์เดียวมาอยู่ในโลก เพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยผ่านทางพระบุตรของพระองค์นั้น

25 02 2557 - มัทธิว 22:37-39

พระเยซูจึงตอบว่า “‘รักองค์เจ้าชีวิตพระเจ้าของคุณอย่างสุดจิตสุดใจ และสิ้นสุดความคิด นี่คือคำสั่งข้อแรกและข้อสำคัญที่สุด ส่วนคำสั่งข้อสองที่สำคัญรองลงมาคือ ‘รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง’

24 02 2557 - 1 ยอห์น 4:19

ที่พวกเรามีความรักก็เพราะว่าพระเจ้ารักเราก่อน

23 02 2557 - เอเฟซัส 2:4-5

แต่พระเจ้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา เพราะความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์มีต่อเรา พระองค์จึงให้เรามีชีวิตอยู่คู่กับพระคริสต์ทั้งๆ ที่เราเคยตายไปแล้ว เพราะไม่เชื่อฟัง (ที่พวกคุณรอดนั้น ก็เพราะความเมตตากรุณาของพระเจ้า)

22 02 2557 - 1 ยอห์น 4:18

ในความรักนั้นไม่มีความกลัวเพราะความรักที่สำเร็จตามเป้าหมายของพระองค์นั้น ได้ไล่ความกลัวออกไปหมดแล้ว ความกลัวนั้นเกี่ยวกับการถูกลงโทษ และคนที่ยังกลัวถูกลงโทษก็เพราะความรักนั้นยังไม่สำเร็จครบถ้วนในคนคนนั้น

21 02 2557 - โรม 13:9-10

ที่ผมพูดอย่างนี้ เพราะในกฎบัญญัติมีคำสั่งมากมายเช่น อย่าเป็นชู้ อย่าฆ่าคน อย่าขโมย อย่าโลภ และยังมีคำสั่งอื่นๆอีก แต่ทั้งหมดนั้นก็สรุปได้ว่า ให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ความรักไม่ทำร้ายเพื่อนบ้าน เป็นเหตุที่ว่า ถ้ามีความรักก็ถือว่าได้ทำตามกฎครบถ้วนแล้ว

20 02 2557 - สุภาษิต 17:9

คนที่ปกปิดความผิดของคนอื่นไว้ รักษามิตรภาพ ส่วนคนที่เล่าความผิดของเพื่อนให้คนอื่นฟัง ก็ทำลายมิตรภาพ

19 02 2557 - 1 ยอห์น 4:11-12

เพื่อนๆ ที่รัก ถ้าพระเจ้ารักเราขนาดนี้ เราก็ควรจะรักกันและกันด้วย ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้า แต่ถ้าเรารักกันและกัน พระเจ้าก็อยู่ในเราและความรักของพระองค์ก็สำเร็จครบถ้วนในชีวิตของพวกเรา

18 02 2557 - โรม 8:38-39

เพราะผมมั่นใจว่า ไม่ว่าจะเป็นความตายหรือชีวิต ทูตสวรรค์หรือเทพเจ้า สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ฤทธิ์อำนาจต่างๆ ของวิญญาณ สิ่งที่อยู่เหนือเราหรือสิ่งที่อยู่ต่ำกว่าเรา หรืออะไรก็ตามที่ถูกสร้างขึ้นมา พวกมันก็ไม่มีทางแยกเราออกจากความรักของพระเจ้าที่เราเห็นในพระเยซูคริสตเจ้าของเรา

17 02 2557 - โรม 8:35-37

ใครจะแยกเราออกจากความรักที่พระคริสต์มีต่อเราได้ ไม่มีเลย แม้แต่ความทุกข์ยากหรือความลำบาก หรือการถูกกดขี่ข่มเหง หรือความอดอยากหิวโหย หรือการเปลือยกาย หรืออันตรายต่างๆ หรือแม้แต่การถูกฆ่าฟัน ก็ไม่มีทางแยกเราออกจากความรักที่พระคริสต์มีต่อเราได้ เหมือนกับที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “เพื่อพระองค์ เราเสี่ยงกับการถูกฆ่าวันยังค่ำ คนทำกับเราเหมือนแกะที่จะเอาไปฆ่า” แต่ในทุกสิ่งทุกอย่างนี้ เราก็ได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ผ่านทางพระองค์ผู้ได้แสดงความรักกับเรา

16 02 2557 - 1 ยอห์น 3:11

พวกคุณได้ยินได้ฟังคำสอนนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วว่า ให้เรารักกันและกัน

15 02 2557 - 1 ยอห์น 4:10

นี่แหละคือความรักแท้ ไม่ใช่ว่าเราไปรักพระองค์ แต่พระองค์รักเราและส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นเครื่องบูชา เพื่อจัดการกับบาปของเราให้หมดไป

14 02 2557 - ยอห์น 13:34-35

เราจะให้คำสั่งใหม่กับพวกคุณ คือให้รักซึ่งกันและกัน พวกคุณต้องรักกันเหมือนกับที่เรารักคุณ ถ้าพวกคุณรักกัน ทุกคนก็จะรู้ว่าพวกคุณเป็นศิษย์ของเรา”

13 02 2557 - ยอห์น 3:16

เพราะว่าพระเจ้ารักผูกพันกับมนุษย์ในโลกนี้มาก จนถึงขนาดยอมสละพระบุตรเพียงองค์เดียวของพระองค์ เพื่อว่าทุกคนที่ไว้วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่สูญสิ้น แต่จะมีชีวิตกับพระเจ้าตลอดไป

12 02 2557 - 1 โครินธ์ 13:6-7

ความรักไม่ยินดีเมื่อเห็นคนอื่นทำชั่วแต่ยินดีกับความจริง ความรักปกป้องเสมอ ไว้วางใจเสมอ มีความหวังเสมอ และทนต่อทุกอย่างเสมอ

11 02 2557 - 1 โครินธ์ 13:4-5

ความรักนั้นก็อดทนนาน มีเมตตากรุณา ไม่อิจฉาริษยา ไม่โอ้อวด ไม่หยิ่งจองหอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำความผิดของคนอื่น

10 02 2557 - 1 โครินธ์ 13:1-3

ถ้าผมพูดภาษาต่างๆ ของมนุษย์ก็ดี หรือแม้แต่ภาษาของทูตสวรรค์ แต่ถ้าไม่มีความรัก ผมก็เป็นแค่เสียงอึกทึกของฆ้องหรือฉิ่งฉาบที่ตีกัน ถ้าผมเป็นผู้พูดแทนพระเจ้า รู้สิ่งลึกลับต่างๆ ของพระเจ้า มีความรู้ทุกอย่าง และมีความเชื่อทั้งหมดถึงกับเลื่อนภูเขาได้ แต่ไม่มีความรัก ผมก็ไม่มีค่าอะไรเลย ถ้าผมเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีไปแจกให้กับคนจนและสละร่างของตัวเองจนถึงขั้นที่โอ้อวดได้ แต่ไม่มีความรัก มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย

9 02 2557 - 2 เธสะโลนิกา 1:3

พี่น้องทั้งหลาย มันสมควรแล้วที่เราจะต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับพวกคุณเสมอ เพราะความเชื่อของพวกคุณกำลังเจริญขึ้นอย่างมากมาย และความรักที่พวกคุณแต่ละคนมีให้กันนั้นก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

8 02 2557 - มัทธิว 5:43-45

(พระเยซูยอกว่า) "พวกคุณคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่า ‘รักเพื่อนบ้านและเกลียดชังศัตรู’ แต่เราขอบอกคุณว่า ให้รักศัตรูของคุณ และอธิษฐานเผื่อคนที่ข่มเหงคุณ เพราะถ้าทำอย่างนี้ คุณก็จะเป็นลูกที่แท้จริงของพระบิดาในสวรรค์ พระองค์ทำให้ดวงอาทิตย์ส่องสว่างให้ทั้งคนดีและคนชั่ว ให้ฝนตกกับทั้งคนที่ทำถูกและคนที่ทำผิดเหมือนกัน"

7 02 2557 - เพลงสดุดี 97:10

พวกเจ้าที่รักพระยาห์เวห์ ให้เกลียดชังความชั่วสิ พระองค์ปกป้องชีวิตของคนที่จงรักภักดีต่อพระองค์ พระองค์ช่วยกู้เขาจากเงื้อมมือของคนชั่ว

6 02 2557 - สุภาษิต 21:21

คนที่ไล่ตามสิ่งที่ถูกต้องและความจงรักภักดี ก็จะพบกับชีวิตที่ยืนยาว ความเจริญรุ่งเรืองและเกียรติยศ

5 02 2557 - เพลงสดุดี 33:4-5

พระคำของพระยาห์เวห์นั้นซื่อตรง และพระองค์สัตย์ซื่อต่อคนของพระองค์ ในทุกสิ่งที่พระองค์ทำ พระยาห์เวห์รักความดีและความยุติธรรม โลกนี้เต็มไปด้วยความรักมั่นคงของพระองค์

4 02 2557 - เพลงสดุดี 18:1-2

ดาวิดพูดว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์ ผู้เป็นกำลังของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารักพระองค์ พระยาห์เวห์ คือหินกำบังของข้าพเจ้า คือป้อมปราการของข้าพเจ้า คือผู้ช่วยชีวิตของข้าพเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้า คือหินกำบังที่ข้าพเจ้าเข้าไปลี้ภัย คือโล่กำบังของข้าพเจ้า คือฤทธิ์อำนาจtที่ช่วยกู้ชีวิตข้าพเจ้า คือที่ซ่อนที่ปลอดภัยของข้าพเจ้า

3 02 2557 - เพลงสดุดี 59:16

ข้าพเจ้าจะร้องเพลงถึงพลังของพระองค์ และในตอนเช้า ข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีในความรักมั่นคงของพระองค์ เพราะพระองค์เป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า พระองค์ เป็นที่กำบังในยามทุกข์ยาก

2 02 2557 - 1 โครินธ์ 2:9

เหมือนกับที่พระคัมภีร์dพูดว่า “ไม่มีตาของใครเคยเห็น ไม่มีหูของใครเคยได้ยิน ไม่มีใจของใครเคยคิดขึ้นมาได้ ถึงสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ สำหรับคนที่รักพระองค์”

1 02 2557 - เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-5

ประชาชนชาวอิสราเอลเอ๋ย ฟังไว้ให้ดี มีแต่พระยาห์เวห์เท่านั้นที่เป็นพระเจ้าของเรา ท่านต้องรักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ด้วยการทุ่มสุดใจ สุดชีวิต และสุดตัว ของท่านให้กับพระองค​์