اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چه اندیشهٔ شکوهمندی! چه تمایل قدرتمند و والایی! چه چالش بی نظیری! من نیز باید طرز فکر عیسی را دارا باشم. می شود گفت که تقریباً غیرقابل تصور است. اما تنها تقریباً! همانطور که ملاحظه میکنید، خدا ما را به این ارتفاع شکوهمند، والا، و غیرقابل تصور فرا می خواند چونکه او ما را فرزندان خود می نامد. او از ما می خواهد فروتن شده و مثل عیسی، خدمتگزار باشیم.

Thoughts on Today's Verse...

What a glorious thought! What a lofty aspiration! What an incredible challenge! I am to have the same attitude as Jesus had. It's almost unthinkable. But just almost! You see, God calls us to this glorious, lofty, and unthinkable height because he calls us his children. He wants us to be humble and to be a servant just as Jesus was.

دعای من

ای پدر ابدی و قادر مطلق، برای فیض غیر قابل درکت که درعیسی، آنرا نمایان ساختی، متشکرم. یاریم ده تا طرز فکر حاکم بر او برای خدمت، اطاعت، و از خود گذشتگی در جانم نفوذ کرده و زندگی روزانه مرا تحت الشعاع قرار دهد. در نام عیسی، رَب الارباب دعا میکنم.آمین.

My Prayer...

Almighty and Eternal Father, thank you for your unfathomable grace displayed in Jesus. Help his attitude of service, obedience, and sacrifice to pervade my soul and to influence my daily life. In the name of Jesus, Lord of lords I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of فیلیپیان ۵:۲-۶

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change