اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عیسی این اصل را زمانی تعلیم داد که شخصی را در روز سَبَت (شنبه) شفا داد(مرقس۱:۳-۷) و مثل سامری نیکو را گفت(لوقا۲۹:۱۰-۳۷). عیسی بوضوح بیان نمود که اگر ما از انجام کارهای نیکو در حق نیازمندان غفلت کنیم، حتی اگر به دلایل مذهبی باشد، گناه است. بیایید بخاطر انجام کارهای نیک و مهربان بودن، زبانزد خاص و عام باشیم. اجازه ندهیم که هیچ عذر و بهانه ای، بخصوص بهانه های مذهبی با فرصت های شکوهمند و خاص ما برای خدمت نمودن به دیگران در اسم عیسی، تداخل پیدا کنند.

Thoughts on Today's Verse...

Jesus taught this principle when he healed on the Sabbath (Mark 3:1-7) and told the parable of the Good Samaritan (Luke 10:29-37). Our Lord made it clear that to neglect to do a good deed for another in need, even if we had a religious excuse for not doing it, was to do evil. Let's be a people known for doing good deeds and sharing kindness. Let's not let any excuse, especially a religious excuse, interfere with our glorious and holy opportunities to serve others in the name of Jesus.

دعای من

ای پدر عزیز، امروز خواهش من از تو این است که مرا در برکت دادن اشخاصی نیازمند بکار گیری تا آنها فیض تو را بشناسند و تا پسرت عیسی، منجی من جلال یابد. در نام شیرین و گرانقدر عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Dear Father, please use me today to bless someone in need so that they may know your grace and so that Jesus, your Son and my Savior, will be glorified. In Jesus' sweet and precious name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of یعقوب ۱۷:۴

نظرات