اندیشه ها در مورد آیه امروز...

زندگی کردن در دنیایی که شدیداً تحت تأثیر جاذبه های جنسی و همگانی شدن صُوَرِ قبیحه(پورنوگرافی) در فضای اینترنت و سایر رسانه های ارتباط جمعی امروزی است، شما چگونه با این مُعضَل برخورد میکنید؟

Thoughts on Today's Verse...

Living in a sexually supercharged world and facing the prevalence of pornography on the Internet and in today's media, how are you doing with this issue?

دعای من

ای پدر مهربان، به من توانایی بده تا در برابر وسوسه های جنسی مقاومت و ایستادگی کنم و حکمتی به من بده تا از آنها دوری کنم، و شخصیتی را در من ایجاد کن تا بر این وسوسه ها پیروز شوم. در نام قدیر عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Loving Father, give me the strength to resist sexual temptation, the wisdom to stay away from it, and character to triumph over it. In the mighty name of Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of متی ۲۸:۵

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change