พฤษภาคม 2555 คลัง

31 05 2555 - ลูกา 5:31-32

พระเยซูก็ตอบกลับไปว่า “คนที่สบายดีไม่ต้องการหมอ แต่คนไม่สบายต้องการหมอ เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนที่ถูกต้องดีงามอยู่แล้ว แต่เรามาเพื่อจะเรียกพวกคนบาปให้กลับตัวกลับใจ”

30 05 2555 - กิจการ 5:30

พระเจ้าของบรรพบุรุษเราทำให้พระเยซู คนที่ท่านได้ตรึงที่ไม้กางเขนนั้นฟื้นขึ้นมาอีก

29 05 2555 - กิจการ 5:29

เปโตรและพวกศิษย์เอกคนอื่นๆ ก็ตอบว่า “พวกเราต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังมนุษย์"

28 05 2555 - มัทธิว 5:28

แต่เราจะบอกคุณว่า แค่มองผู้หญิงแล้วเกิดความใคร่ ก็ถือว่าคุณเป็นชู้ทางใจกับผู้หญิงคนนั้นแล้ว

27 05 2555 - ลูกา 5:27

หลังจากนั้นพระเยซูก็เดินออกไป และพบคนเก็บภาษีชื่อ เลวี นั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษี พระเยซูพูดกับเขาว่า “ตามเรามา” เลวีจึงทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง และตามพระองค์ไป

26 05 2555 - ลูกา 5:26

คนทั้งหลายต่างประหลาดใจและพากันสรรเสริญพระเจ้า พวกเขารู้สึกเกรงกลัวและพากันพูดว่า “วันนี้พวกเราได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์จริงๆ”

25 05 2555 - ยอห์น 5:25

เราจะบอกให้รู้ว่าเวลานั้นกำลังมา และตอนนี้ก็มาถึงแล้วที่คนตายจะได้ยินเสียงของพระบุตรของพระเจ้า แล้วคนที่เชื่อฟังก็จะมีชีวิต

24 05 2555 - กาลาเทีย 5:24

คนที่เป็นของพระเยซูคริสต์ ได้เอาสันดานมนุษย์พร้อมกับกิเลสตัณหาและความใคร่ที่มาจากมัน ไปตรึงไว้บนไม้กางเขนแล้ว

23 05 2555 - 1 เธสะโลนิกา 5:23

ขอให้พระเจ้าผู้ที่ให้สันติสุข ทำให้พวกคุณบริสุทธิ์หมดจดและเป็นของพระองค์โดยเฉพาะ และขอให้พระองค์เก็บรักษาทั้งวิญญาณ กายและจิตทั้งสิ้นของพวกคุณไว้ไม่ให้มีที่ติ จนกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าของพวกเราจะกลับมา

22 05 2555 - กาลาเทีย 5:22-23

แต่ผลของพระวิญญาณคือ ความรัก ความชื่นชมยินดี สันติสุข ความอดทน ความมีน้ำใจ ความดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และการรู้จักควบคุมตนเอง สิ่งเหล่านี้ไม่ขัดแย้งกับกฎข้อไหน

21 05 2555 - 2 โครินธ์ 5:21

พระเจ้าทำให้พระคริสต์ผู้ที่ไม่มีบาปกลายเป็นคนบาปเพื่อเราj เพื่อว่าในพระคริสต์นั้น ความซื่อสัตย์ของพระเจ้าจะได้เห็นเด่นชัดในตัวเรา

20 05 2555 - ยากอบ 5:20

ก็ให้จำเอาไว้ว่า คนที่นำคนบาปกลับมาจากทางผิดนั้น ก็ได้ช่วยชีวิตคนบาปคนนั้นให้หลุดพ้นจากความตาย และทำให้ความบาปมากมายได้รับการยกโทษ

19 05 2555 - มาระโก 5:19

พระองค์ไม่ยอมให้เขาไปด้วย แต่บอกเขาว่า “กลับบ้านไปหาครอบครัวสิ แล้วเล่าให้พวกเขาฟังว่าองค์เจ้าชีวิตทำอะไรให้คุณบ้าง และพระองค์ดีกับคุณขนาดไหน”

18 05 2555 - ลูกา 5:18

มีบางคนหามคนเป็นอัมพาตที่นอนอยู่บนเปลมา และพยายามที่จะพาเขาเข้าไปในบ้านเพื่อวางไว้ต่อหน้าพระเยซู

17 05 2555 - 2 โครินธ์ 5:17

ดังนั้น ใครก็ตามที่มีส่วนในพระคริสต์ก็เข้าสู่โลกใหม่ที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาแล้วi สิ่งเก่าๆ หายไปหมดแล้ว ดูสิ สิ่งใหม่ๆ ก็เกิดขึ้น

16 05 2555 - มัทธิว 5:16

พวกคุณก็เหมือนกัน ให้ส่องสว่างออกไปเพื่อคนจะได้เห็นความดีที่คุณทำ และจะได้สรรเสริญพระบิดาของคุณที่อยู่บนสวรรค์

15 05 2555 - เอเฟซัส 5:15

ถ้าอย่างนั้น ระวังให้ดีว่าพวกคุณใช้ชีวิตอย่างไร อย่าเป็นเหมือนคนโง่แต่ให้เป็นเหมือนคนฉลาด

14 05 2555 - อาโมส 5:14

ให้แสวงหาความดีไม่ใช่ความชั่วร้าย เพื่อเจ้าจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไป และเพื่อพระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้นจะอยู่กับพวกเจ้า เหมือนกับที่เจ้าชอบอ้างนั้น

13 05 2555 - 1 ยอห์น 5:13

ผมได้เขียนเรื่องนี้ถึงพวกคุณที่ไว้วางใจในพระบุตรของพระเจ้า เพื่อพวกคุณจะได้รู้ว่า คุณยังมีชีวิตตลอดไปกับพระเจ้าอยู่

12 05 2555 - 1 เธสะโลนิกา 5:12

พวกเราขอร้องให้พี่น้องทั้งหลายเคารพคนกลุ่มนี้ที่ทำงานหนักอยู่ในหมู่พวกคุณ ที่กำลังนำทางคุณในองค์เจ้าชีวิต และที่คอยให้คำแนะนำตักเตือนพวกคุณ

11 05 2555 - เพลงสดุดี 5:11

แต่ขอให้คนเหล่านั้นที่ลี้ภัยในพระองค์มีความสุข ขอให้พวกเขาโห่ร้องด้วยความยินดีเสมอ ขอให้พระองค์คุ้มครองพวกเขา ขอให้คนเหล่านั้นที่รักชื่อของพระองค์ รื่นเริงในพระองค์

10 05 2555 - ปัญญาจารย์ 5:10

คนรักเงินก็ไม่เคยมีเงินพอ และคนรักความร่ำรวยก็ไม่เคยพอใจกับรายได้ นี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนกัน

9 05 2555 - 1 เธสะโลนิกา 5:9-10

เพราะพระเจ้าไม่ได้เลือกพวกเราให้มาถูกพระองค์ลงโทษ แต่ให้มารับความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าของพวกเรา พระเยซูตายเพื่อเรา เพื่อเราจะได้มีชีวิตร่วมกับพระองค์เมื่อพระองค์มา ไม่ว่าเราจะคอยตื่นเฝ้าอยู่หรือจะล่วงหลับไปแล้วในเวลานั้นก็ตาม

8 05 2555 - โรม 5:8

แต่พระเจ้าได้แสดงความรักต่อเรา โดยยอมส่งพระคริสต์มาตายเพื่อเรา ทั้งๆ ที่เรายังเป็นคนบาปอยู่

7 05 2555 - 1 เปโตร 5:7

ให้เอาความกังวลทั้งหมดของคุณฝากไว้กับพระเจ้า เพราะพระองค์ห่วงใยคุณ

6 05 2555 - เฉลยธรรมบัญญัติ 5:6-7

"เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า เราได้นำเจ้าออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ ออกมาจากการเป็นทาสนั้น เจ้าต้องไม่มีพระอื่น นอกจากเรา"

5 05 2555 - โรม 5:5

ความหวังนั้นไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลย เพราะพระเจ้าได้เทความรักของพระองค์เข้ามาในจิตใจของเรา ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้ให้กับเราไว้

4 05 2555 - มีคาห์ 5:4

ผู้ปกครองคนนั้น จะยืนขึ้น และเลี้ยงดูอิสราเอลเหมือนผู้เลี้ยงแกะ ด้วยพละกำลังของพระยาห์เวห์ ด้วยสิทธิอำนาจในพระนามของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขา พวกเขาจะอยู่อย่างปลอดภัย เพราะความยิ่งใหญ่ของพระองค์จะแผ่ไปจนถึงสุดขอบโลก นี่คือผู้ที่จะนำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้

3 05 2555 - เพลงสดุดี 5:3

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ทุกเช้าพระองค์จะได้ยินเสียงของข้าพเจ้า ทุกเช้าข้าพเจ้าจะวางคำร้องขอของข้าพเจ้าต่อหน้าพระองค์ และข้าพเจ้าเฝ้าคอยคำตอบของพระองค์อย่างใจจดจ่อ

2 05 2555 - ปัญญาจารย์ 5:2

อย่าเป็นคนปากไว ใจร้อนพูดอะไรโพล่งๆออกไปต่อหน้าพระเจ้า เจียมตัวเสียบ้างเพราะพระเจ้าอยู่บนสวรรค์ แต่เจ้าอยู่บนโลก เพราะฉะนั้นเจ้าควรจะพูดให้น้อยๆเข้าไว้

1 05 2555 - โรม 5:1

พระเจ้านับว่าเราเป็นคนที่พระองค์ยอมรับเพราะเราไว้วางใจ จึงเกิดความสงบสุขระหว่างเรากับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา