ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พวกเราทำอะไรดีๆให้กับผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณของเราบ้าง อธิษฐานเผื่อพวกเขาทุกวันไหม ส่งข้อความให้กำลังใจพวกเขาไหม หรือขอบคุณที่พวกเขาเอาใจใส่เราไหม เวลาที่พวกเขาตักเตือนเรา เราเชื่อฟังและทำตามไหม ไม่ใช่ว่าเราต้องทำตามผูู้นำแบบหลับหูหลับตา แต่บ่อยครั้งที่เราก็ไม่ได้สนับสนุนการทำงานของพวกเขา มาให้ความร่วมมือกับพวกผู้นำของเรากันเถอะ เพื่อพวกเขาจะได้ทำงานอย่างมีความสุขและไม่ต้องนั่งถอนหายใจกัน (ฮีบรู 13:17 )

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอล ขอบคุณสำหรับผู้นำในคริสตจักร โปรดอวยพรครอบครัวของพวกเขาให้มีความเชื่อที่มั่นคง ให้มีสุขภาพที่ดี ให้มีอิทธิพลทางบวกในฝ่ายจิตวิญญาณ และเป็นผู้นำที่มีผู้ตามที่เชื่อฟัง พระบิดาที่รัก ขอให้พระองค์ได้รับการสรรเสริญและเกียรติยศ จากคนของพระองค์ที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change