اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آيا اين شگفت انگيز نيست كه درختان غول پيكر از دانه هاى ريز بوجود مى آيند! اين اصل در طول زندگى مصداق دارد. ما هرگز بطور كامل نميتوانيم از دانه هايى كه ميكاريم، خلاص شويم. پس بياييد خودمانرا گول نزنيم و "كار كاشتن" را گردن خدا نيندازيم. مطمئن باشيم از اينكه دانه هايى كه ما ميكاريم همانهايى هستند كه ميخواهيم جوانه بزنند!

دعای من

اى خداى جاودان كه قبل از آغاز زمان وجود داشتى و همان "من هستم" بزرگ خواهى بود وقتيكه ديگر زمانى وجود نخواهد داشت، دانه هايي را كه ميكارم بركت بده تا آنها براى تو ثمر آورند و عزيزانم را مبارك فرما. بوسيله عيسى، دانه گندمى كه مٰرد و دفن شد تا زندگى راستين شكوفا شود. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Verse of the Day Wall Art

نظرات