اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خود را فروتن كنيد. اين بنظر چندان خوشايند نمى آيد. حداقل در فرهنگ خود ارتقايى "به هر قيمتى شده از ديگران جلو بزن" و "در عرصه رقابت، بعقب نگاه كردن تنها باعث پايين آمدن سرعتت ميشود"،بنظر ناخوشايند مى آيد. فروتن شدن از فضائلى است كه بدست فراموشى سپرده شده است. غالبن آنرا با ضعف يا بزدل بودن اشتباه ميگيرند، در صورتيكه فروتنى به اين معناست كه در اين دنيا جايگاه مناسب خود را دريابيم بدون اينكه آنرا به معرض نمايش بگذاريم. تنها خداست كه ميتواند بطور دائمى متعال و سرفراز باشد، پس كليد باز كردن اين در اينست كه در حضور او، جايگاه خود را بشناسيم و به او اجازه دهيم تا ما را در مكانى كه خودش برايمان انتخاب ميكند، قرار دهد تا باعث فخر او باشيم.

دعای من

اَبّاپدر، خداى قدوس، سپاسگزارم از اينكه بمن اجازه دخول در حضور خودت را داده اى. وقتي به همه كارهاي تو فكرميكنم ،كائنات شگفت آورى كه بوجود آورده اى و آنرا بواسطه كلامت در كنار هم نگه ميدارى، از اين متعجبم كه تو مرا به حضورت دعوت ميكنى. حتى بيشتر از اين متعجبم كه تو به نوع كلماتى كه انتخاب ميكنم، علاقه مند هستى. سپاسگزارم از اينكه مرا ميشناسى و براى زندگيم برنامه دارى. امروز بمن كمك كن تا با فروتنى و فيض در نزد ديگران زندگى كنم و تو را در همه امور برافرازم. بوسيله عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات