اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در دوران کودکی، عشق من این بود که از این و آن کادو بگیرم. در آن مَقطَع ساده زندگی، معنای یک کادو این بود که من مورد محبت واقع شده بودم. من در مورد پیام نهفته در آن هدیه یا اهمیت آن، دَغدَغه ای نداشتم. من در مورد«رشته های متصل» به آن دلواپس نبودم. آن تنها یک هدیه بود ــ ابراز محبت آشکار کسی که واقعاً به من فکر و توجه میکرد. آیا این عالی نیست که ما فرزند خدا شویم و هدیه او را دریافت نماییم و بدانیم که ما میتوانیم همچون یک بچه، انرا بپذیریم؟

Thoughts on Today's Verse...

As a child, I loved to receive gifts. In such a simple time of life, a gift meant I was loved. I didn't worry about the significance or hidden message in a gift. I wasn't concerned about the "strings attached" to the gift. It was just a gift — a free expression of love I didn't deserve, given to me by someone who truly cared for me. Isn't it great to get to be God's child and receive his gift and know we can receive it as a child?!

دعای من

ای پدر سخاوتمند، برای هدایای فیض، ایمان، نجات، و بالاتر از همه،‌هدیه عیسی از تو سپاسگزارم. من میدانم که قادر به باز پرداخت این هدایا نیستم، اما اکنون مشتاقانه از طریق روش زندگیم، « از تو متشکرم » و به « تشکر نمودن از تو » تا به ابد ادامه خواهم داد. در اسم عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Thank you, generous Father, for the gift of grace, the gift of faith, the gift of salvation, and most of all, the gift of Jesus. I know I can never repay these gifts, but I look forward to saying "Thank you!" through my lifestyle now and I look forward to continuing to say "Thank you!" through all eternity. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of افسسیان ۸:۲-۹

نظرات