اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در دوران کودکی، عشق من این بود که از این و آن کادو بگیرم. در آن مَقطَع ساده زندگی، معنای یک کادو این بود که من مورد محبت واقع شده بودم. من در مورد پیام نهفته در آن هدیه یا اهمیت آن، دَغدَغه ای نداشتم. من در مورد«رشته های متصل» به آن دلواپس نبودم. آن تنها یک هدیه بود ــ ابراز محبت آشکار کسی که واقعاً به من فکر و توجه میکرد. آیا این عالی نیست که ما فرزند خدا شویم و هدیه او را دریافت نماییم و بدانیم که ما میتوانیم همچون یک بچه، انرا بپذیریم؟

دعای من

ای پدر سخاوتمند، برای هدایای فیض، ایمان، نجات، و بالاتر از همه،‌هدیه عیسی از تو سپاسگزارم. من میدانم که قادر به باز پرداخت این هدایا نیستم، اما اکنون مشتاقانه از طریق روش زندگیم، « از تو متشکرم » و به « تشکر نمودن از تو » تا به ابد ادامه خواهم داد. در اسم عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات