اندیشه ها در مورد آیه امروز...

"خداوندا، ايمانم را افزون بساز." " قوتم را زياد كن." "به حكمتم اضافه كن." ما غالبن براى اين چيزها دعا ميكنيم، اما آخرين بارى كه از خدا بخاطر افزونى محبتتان تشكر كرده ايد، كِى بوده است؟ آيا به جمله اى هيجان انگيزتر از اين فكر كرده ايد كه در مورد كليسايتان بگويند كه" محبتى كه شما نسبت به همديگر داريد، در حال افزايش است!" بياييد در اين مورد دعا كنيم و جورى عمل كنيم كه به تحقق بپيوندد!

دعای من

خداى قدوس، باشد كه محبت تو به آن اندازه اى مرا پر كند تا من بتوانم اين محبت را بطور كامل با افراديكه هر روز ملاقاتشان ميكنم، در ميان بگذارم. باشد كه اين محبت رشد كند و افزايش يابد تا ديگران حقيقتاً فوايد آنرا ببينند و تشخيص دهند كه اين واكنشى مستقيم است نسبت به محبت سرشارى كه تو با من قسمت كرده اى. كمكم كن تا از طريق قدرت روح القدس، محبتم افزايش يابد! در نام عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات