اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بزرگ ترین اشتباهات من، در زمانهایی صورت گرفته اند که من وقت کمی را صرف دعا نموده بودم و با عجله میخواستم که چیزی بگویم یا کاری بکنم. پُرواضح است که فهم و تشخیص(تمییز) در اثر یادگیری و تجربه بدست می آیند، در ضمن، آنها هدایایی از جانب خدا هستند. اما این هدایا در اثر تمایل یا نیاز شخصی بدست نمی آیند، بلکه با جستجوی صبورانه، اعتماد نمودن، و انتظار کشیدن برای راهنمایی خداوند و مشتاق زندگی کردن برای او حاصل میشوند.

Thoughts on Today's Verse...

My greatest mistakes have been made in haste, when I didn't allow a little prayer time to consider what I was going to do or say. While discretion and understanding are acquired through learning and experience, they are also a gift from God. But this gift doesn't come on demand. It comes from patiently seeking, trusting, and waiting on the Lord's guidance and from longing to live for him as a person of character.

دعای من

ای پدر مرا ببخش چون بجای اینکه « شخصی با خصوصیات شایسته و نیکو» باشم، بیشتر«یک شخصیت خیالی» هستم. مرا ببخش چون تمایل خودخواهانه من بر این است که در برابر جمعیت، نقش بازی کنم. من اعتراف میکنم که گاهی اوقات تلاش میکنم که محبوب همه باشم و تحسین آنها را برانگیزانم، بجای اینکه فردی فهیم، با قوهٔ تشخیص، و صادق باشم. لطفاً ای خداوند عزیز در این رابطه کمکم کن تا بتوانم وسوسهٔ گول زنندهٔ تعجیل را بفهمم و طریق تو را به سوی راستی و یکپارچگی پیدا کنم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Forgive me Father, for I fear that I am more often a "character" than I am a person of character. Forgive my selfish desire to play to the crowd. I confess that I sometimes try to be witty and popular, rather than being a person of discretion, understanding, and integrity. Help me please, dear LORD, to see through the temptation of haste and find your path to integrity. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of امثال ۱۱:۲

نظرات