اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چه روز پُرجلالی خواهد بود آنروز که این وعده بطور کامل فهمیده خواهد شد! بیایید هر کاری که در این رابطه لازم است انجام دهیم و خود را متعهد بدانیم که خداوند پُرجلال خویش را به هر کشور، قبیله، زبان، و مردم معرفی نموده و بشناسانیم.

Thoughts on Today's Verse...

What a glorious day when this promise is fully realized! Let's make every effort and commit ourselves to the task of making our glorious God known to every nation, tribe, language, and people.

دعای من

ای خدای قادر مطلق، لطفاً مرا به سوی شخصی رهبری نما که نیاز به شناخت نجات تو دارد. خواهش میکنم که خادمین خود را در تمام جهان مبارک سازی،‌ کسانی که پیام تو را با دیگران درمیان می گذارند و آنان را در این امر کامیاب نما و آن روز را که وعده پُرشکوه تو کاملاً فهمیده خواهد شد، بشتابان. در نام عیسی می طلبم.آمین.

My Prayer...

Almighty God, please lead me to someone who needs to know your salvation. Please bless your servants all around the world as they share your message with others. Please give them success and hasten the day when this glorious promise becomes fully realized. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of حبقوق ۱۴:۲

نظرات