اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پيام اوليه—- يكديگر را دوست بداريد. پيام هميشگى و ماندگار— يكديگر را دوست بداريد. متقاعد كننده ترين پيام— يكديگر را دوست بداريد. دشوارترين پيام— يكديگر را دوست بداريد. يك جمله ظريف بيادم آمد كه ميگويد:"ما در بالا با مقدسينى كه دوستشان ميداريم ساكن خواهيم شد و چه پرجلال خواهد بود" اما سكونت با مقدسينى كه در پايين هستند و ما آنها را ميشناسيم، داستان ديگرى است. اما اين همان داستانى است كه قرار است ما زندگيهاى مان را با آن به رشته تحرير درآوريم! اين همان پيام هميشگى خداست كه او ميخواهد در فرزندانت آشكار گردد. بياييد بيرون رفته و مطابق آن زندگى كنيم!

دعای من

پدر مهربان، خود را با اين مقصود بتو ميسپارم كه محبتم را نسبت به فرزندانت در گفتار و كردار نشان دهم. من اينكار را با اعتماد به فيض تو انجام ميدهم و بر اين باورم كه فيض تو مرا تقويت ميكند تا بيشتر از توانم محبت نمايم. بوسيله رهاننده خود، عيسى، دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات