اندیشه ها در مورد آیه امروز...

جدایی مسئله ای است که ما از آن میترسیم، خواه جدایی از یک بچه، یکی از والدین، خواهر یا برادر، همسر، یک دوست، یا جدایی از خدا باشد. عیسی جدایی از خدا را تحمل کرد و این کار را با انسان شدن و رفتن بر روی صلیب انجام داد. ما بخاطر قربانی عیساست که به این شناخت دست یافته ایم که هرگز از محبت خدا جدا (محروم) نخواهیم شد. او متحمل چنین جدایی شد تا ما هرگز ترسی از این بابت به دل خود راه ندهیم!

دعای من

پدرِ بزرگِ تمام ملل، از محبتی که نسبت به من داری، سپاسگزارم. از وعده ای که به من داده ای مبنی بر اینکه هیچ چیز نمیتواند مرا از محبتت جدا سازد، متشکرم. من از تو میخواهم که هر چه بیشتر مرا از حضور و همراهی خودت در زندگیم آگاه بسازی. بنام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات