اندیشه ها در مورد آیه امروز...

«این فقط یک غیبت کوچک بی ضرر است.» آموزگار خردمند به ما یادآوری میکند که غیبت کردن نه کوچک است و نه بی ضرر. عواقب آن بسیار عظیم و صدمه ناشی از آن بسیار دهشتناک است. در عوض، خیلی بهتر است که آدم صلح و دوستی را ترویج دهد و مرمت کننده آزارها باشد.

دعای من

ای پدر پرجلال، من اعتراف میکنم که بیشتر اوقات بجای اینکه موجد صلح باشم، عاشق صلح هستم. در من آن شخصیتی را بپروران که غیبت را تکرار نکنم و در عوض، با مجهز بودن به حکمت و قوت، در جهت مرمت خرابی ها بکوشم. بوسیله شاهزاده صلح (سرور سلامتی) دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات