اندیشه ها در مورد آیه امروز...

قدرت! ما از اين عقيده لذت ميبريم. وقتيكه صحبت از قدرت الهى است، به احتمال قوى درست بنظر ميرسد، زيرا با محبت و خويشتندارى همراه است. اين سه با يكديگر، زندگى شخصى را مؤثر، سازنده، و اصلاح ميسازند. زندگى را در حد كمال و پرى اش زيست كنيد: مثل مسيحى اى زندگى نكنيد كه از ايستادن بر روى حقيقت ميترسد، بلكه مثل آن شخصى كه بوسيله قدرت خدا زندگى ميكند، محبت خدا را با ديگران در ميان ميگذارد، و فضائل الهى را آشكار ميسازد.

دعای من

اى خداى قدوس، تو در بزرگى و توانمندى همتايى ندارى. من حق اينرا ندارم كه به حضورت داخل شوم، با اين وجود تو مرا با محبت و فيضت دعوت نموده اى. تو صخره، جان پناه، و قوّت من هستى. اتكأ من به راهنمايى و رحمت توست تا در طوفانهاى زندگيم مرا پابرجا و مرا از لغزشها محفوظ بدارى. اى خداى قدوس، تو بى همتايى و من تو را ميستايم. بنام عيسى. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات