اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما تا چه اندازه مشتاقيم كه اين اعتراف حقيقى ما باشد. ما هنوز به طلا تبديل نشده ايم، اما مشتاق آن هستيم. ما كاملن در اثر قدمهاى او رفتار نميكنيم، اما در اين جهت تلاش ميكنيم. سعى ما بر اين بوده است كه از مسير منحرف نشويم، اما گاهى اوقات ميلغزيم. خدا را شكر براى فيضش ماداميكه نيّت ها و تمايلات ما در دوره شاگردسازى به كمال برسند.

دعای من

آفريننده بزرگ و نگاه دارنده كائنات، من به گناه خود و به عدم كفايت خويش در پيروى از راه هايت اقرار ميكنم. مرا ببخش، من زندگيم را بتو ميسپارم تا در قدوسيت و خوشى تو را خدمت كنم. تو را بخاطر فيضت ميستايم، فيضي كه گناهم را ميپوشاند و شخصيت عيسي را در من به كمال ميرساند. بوسيله او دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات