اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما تسلى يافته ايم تا ديگران را تسلى دهيم. خدا ما را با حضور خويش و آرامش روحش بركت نميدهد به اين دليل كه ما از ديگران بهتر هستيم. خير، او بما دلدارى ميدهد تا ديگرانرا تجهيز، تقويت و تشويق كنيم. خدا داراى دستهاى انسان است، اما تنها در صورتيكه من از دستهايم براى جلال او و دلدارى دادن به ديگران استفاده كنم.

دعای من

شبان نيكو، در زندگيم زمانهايى وجود داشته كه من بحدى دلشكسته بودم كه توانايى پيشروى را نداشتم. اينرا ميدانم كه توان من براى ادامه دادن از فيض و رحمت سرشار تو بود. لطفن در اين هفته مرا بكار ببر تا تسلى و محبت تو را به ديگران نشان دهم تا آنان آغوش گرم تو را احساس كنند و بيش از پيش مشتاق روزى شوند كه ما تو را رو در رو در آسمان خواهيم ديد. بوسيله برادرم عيسى، دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات