اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چه اندیشه بی نظیری! ما محبوبان خدا هستیم و او، ما را بعنوان فرزندان مقدس و برگزیده خویش، مورد محبت قرار میدهد. تعجبی ندارد که خدا از ما دعوت میکند که روش زندگیمان را بر پایه رحمت، مهربانی، فروتنی، ملایمت، و شکیبایی بنا کنیم! به این فکر کنید که پدر آسمانی ما، چندین بار از این خصوصیات در مورد ما استفاده میکند! ما چطور میتوانیم از درمیان گذاشتن آنچه که خدا به فراوانی با ما قسمت کرده، سرباز زنیم؟

دعای من

ای پدر ما که در آسمانی، از اینکه برای من ارزش والایی قایل هستی، متشکرم.اگرچه من از کوتاهی ها و قصورات خویش در زمینه برآوردن خواسته های تو آگاهم، و اینکه تو به هزار و یک دلیل ممکن است مرا بعنوان فرزند مقدس و محبوب خویش برنگزینی، با این وجود، از اینکه تو مرا شدیداً دوست داری و برایم ارزش فراوانی قایلی، سپاسگزارم! خواهش میکنم که بوسیله روح قدوست در من به قوت عمل کن تا بیشتر شبیه تو شوم، نه برای جلال خودم، بلکه برای جلال تو. بنام عیسی.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات