اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اميد و خوشى و صلح و سلامتى عالى هستند. دو نكته حياتى براى اينكه اين بركات به بخشى از زندگى ما تبديل شوند، وجود دارد. اول، ما بايد براى تأمين نيازهاى مان به خدا اعتماد كنيم و اينكه تنها اوست كه ما را به آنجاييكه لازم است ميرساند. دوم، ما انتظار ميكشيم كه قدرت روح القدس بركت مان دهد و ما را با خصائص الهى تقويت نمايد.

دعای من

خداى بزرگ و توانا، اعتماد مرا به اينكه تو در كنار من و مشتاق كمك كردن به من هستى فزونى ده و اينگونه مباركم بساز. اى پدر عزيز، مرا قوّت و بركت ده تا همان شخصى باشم كه تو ميخواهى. مرا از روحت مملو بساز تا زندگى من بيشتر شبيه زندگى زمينى عيسى شود. در نام نجات دهنده خود، عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات