اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بسيارى از گروههاى مذهبى به شما روشهايى را آرائه خواهند داد تا بدانيد كه آيا روح القدس را داريد يا نه. عيسى يك پاسخ ساده دارد:"شما از ميوه هاى شان، ايشانرا خواهيد شناخت." پولس رسول از اين ميوه مقدس، تعريفى بما ميدهد— محبت، خوشى، سلامتى، حلم، مهربانى، نيكويى، ايمان، تواضع و پرهيزكارى. حال چرا نبايد اين خصوصيات را با صداى بلند تكرار كرده و از خدا بخواهيم كه اين ميوه را به پرى و بطور كامل از آن ما گرداند؟

دعای من

اَبّا پدر، تو را بوسيله روح القدس ميخوانم . لطفن شخصيت خودت را در من به كمال برسان. من خواهان نشان دادن صفات فرزندت، عيسى، هستم كه در نام او دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات