اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اعتماد. آيا ما ميتوانيم به خدا اعتماد كنيم؟ آيا خدا براستى امين و قابل اعتماد است؟ ما گاه آرزو ميكنيم كه ايكاش زمانيكه عيسى بر روى كره زمين راه ميرفت و يا ارميا نبى بى محابا در مورد حقيقت سخت خدا حرف ميزد، زنده بوديم، اما ما بطور خاصى بركت يافته هستيم چون امروز زنده هستيم. ما در پايان جريان بينظير كار خدا ايستاده ايم. ما ميتوانيم نگاهى به تاريخ بيندازيم و خداى خود را بشناسيم كه بطرز عميقى نسبت به قوم خود امين بوده است. ما ميتوانيم با شجاعت به استقبال آينده برويم چون ميدانيم كه خداى ما از قبل آنجاست!

دعای من

اى خداى قدوس، ميدانم كه تو در دسترس هستى! در صبحگاهان، وقت عصر، و در شب هاى بلند ميدانم كه تنها نيستم. تو را ميستايم زيرا تو مرا ميشناسى و در تمام روزهاى عمرم با من خواهى بود. لطفن امروز حضورت را بر من آشكار بساز، من خواهان جلال يافتن تو در گفتار و كردار خود هستم. اينرا در نام خداوند خود، عيسى ميخواهم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات