اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بسيارى از درگيريها و كشمكشهاى ما در زندگى تصادفى نيستند! خيلى از آنها توسط خداوند قرار داده نشده اند. چالش هاى ما غالبن از دست دشمن ما، ابليس بر مى آيد. او همواره با بيقرارى در جستجوى طعمه است و ميخواهد با بكارگيرى بهترين تاكتيك ها، ما را از تعهد و رابطه مان با خدا منحرف سازد. اگر خود را محكم به دستان خداوند بسپاريم و از سلاح هاى جنگى او استفاده كنيم،آنگاه ميتوانيم دشمن خود را كه قبلن بوسيله عيسى و صليب او تحقير شده است، شكست دهيم.

دعای من

اى خداوند، مرا توانا بگردان تا در برابر دشمنم ايستادگى كنم و با قدرت روحت بر وى چيره شوم و رهاننده پيروزمندم را حرمت و جلال دهم، رهاننده اى كه روزى بازگشت خواهد نمود و مرا در پيروزى به خانه خواهد برد. در نام آن فاتح كه سوار بر اسب سپيد خواهد آمد، دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات