اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما آنچه كه هستيم، ما در زندگى چه كاره ميشويم، و چه اهداف برجسته اى را به كمال ميرسانيم، همه و همه در دستان خداست. ما بدون بركت الهى نميتوانيم به حرمتى ماندگار براى خود دست يابيم. ما نميتوانيم آينده و يا امنيت خويش را بدون حفاظت و بركت او تضمين كنيم. پايه و اساس حرمت و دستيابى به اهداف به اين بستگى دارد كه ما ميخواهيم زندگيمان را تحت حمايت او قرار دهيم.

دعای من

اى صخره و پناهگاه زندگى من، من خود را تحت حمايت تو قرار ميدهم. آينده مرا در اختيار خود بگير و از من براى جلال خود استفاده كن. من در تو پناه ميگيرم و براى مفيد بودن روزهايم، به قدرت تو تكيه ميكنم. در نام ارزشمند عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات