اندیشه ها در مورد آیه امروز...

به دو دلیل به ما عطایای روحانی داده شده است تا در پادشاهی خدا از آنها استفاده کنیم: ۱) جلال دادن خدا،۲)دیگران را برکت دادن. چه ما سخنگو باشیم یا خدمتگزار، باید این دو هدف همواره در ذهنمان باشد و بدانیم که خدا قوت را برایمان مهیا خواهد کرد تا عطایایی را که به ما داده است، بکار گیریم.

دعای من

ای پدر قدوس متشکرم که نه تنها مرا نجات دادی، بلکه به من توانایی هایی میدهی تا از آنها برای برکت دادن قومت و جلال دادن خودت، استفاده کنم. امروز و روزهای دیگر یاریم ده تا راه های تو را ببینم و اینکه تو میخواهی من چگونه از عطایای خودم برای رساندن برکت به دیگران استفاده کنم. به اسم عیسی.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات