اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آخرین باری که شما براستی در جستجوی خدا بودید، کِی بود؟ من در مورد آگاهی گُنگ الهیاتی در مورد خدا یا پُرفروش ترین کتاب در مورد خدا صحبت نمیکنم. آخرین باری که شما بدنبال خدای پدر بودید که او را بهتر بشناسید و او را بیشتر تمجید نمایید، کِی بود؟ بیایید دل های مان را بگشاییم و کاوش بزرگ خود را برای یافتن خدا آغاز کنیم. مثل پسر گمشده در انجیل لوقا باب ۱۵، ما او را خواهیم یافت در حالیکه به ما می نگرد و انتظار ما را میکشد تا ما را به خانه ببرد!

دعای من

ای پدر گرانقدر که در آسمانی، تو که جلال و قدرتت عظیم و بی همتاست، و حضور پرمهر تو همواره به من نزدیک است، خواهش میکنم مرا با شناختی و تجربه ای عمیق تر و شخصی تر از خودت در زندگیم برکت دهی. تا آن زمان که من بتوانم تو را رو در رو در آسمان ببینم، لطفن مرا به خودت نزدیک و نزدیکتر کن. به اسم عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات