اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بيان حقيقت خود بتنهايي كارى دشوار است. منظور شما اينست كه بايد به اينكار محبت را نيز اضافه كنم؟ آرى، اگر قرار است كه من مرد يا زن مسيح باشم، من بايد همانند او سخن گويم.

Thoughts on Today's Verse...

Speaking the truth is hard enough. You mean I have to do it in love? Yes, if I am to be Christ's man or woman, I must speak to others as he did.

دعای من

خداوندا، مرا بخاطر تلخى دلم و بى انصافى لبانم ببخش. بوسيله روحت، ياريم ده تا از سخنانم بهتر استفاده كرده و به ديگران بركت رسانم و تو را جلال دهم. خواسته من اينست كه امروز حقيقت تو را با محبت تو در همه گفتگوهايم بيان كنم. بوسيله او كه حقيقت و عشق است، دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

Father, forgive me for the bitterness in my heart and unfairness on my lips. Through your Spirit, help me better use my speech to bless others and glorify you. May I speak your truth with your love today in all my conversations. Through him who is Truth and Love I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of افسسیان۱۵:۴

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change