ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แค่พูดความจริงก็ยากพอแล้ว นี่ยังจะให้พูดความจริงด้วยความรักอีกหรือ ถูกต้องครับ ถ้าเราอยากเป็นคนของพระคริสต์ เราก็ต้องพูดกับคนอื่นในแบบที่พระองค์ทำกับเราด้วยคือพูดความจริงด้วยความรัก

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด ที่ในใจเต็มไปด้วยความขมขื่น และริมฝีปากเต็มไปด้วยคำพูดที่ลำเอียง ด้วยอำนาจของพระวิญญาณของพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีคำพูดที่เสริมสร้างคนอื่นและเป็นที่ถวายเกียรติให้กับพระองค์ด้วย ไม่ว่าข้าพเจ้าจะสื่อสารอะไรในวันนี้ โปรดให้ข้าพเจ้าพูดความจริงของพระองค์ด้วยความรัก อธิษฐานผ่านทางพระเยซูผู้เป็นความจริงและความรัก อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change