اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من ايمان دارم! من ايمان دارم كه خدا نه تنها مرا ميشناسد، بلكه براى من نيز فكر ميكند. من ايمان دارم كه خدا نه تنها آفريننده كائنات است، بلكه او تعداد موهاى سر مرا نيز ميداند. من بر اين باورم كه خدا نه تنها پسرش را براى نجات جهان فرستاد، بلكه او عيسي را باز خواهد فرستاد تا مرا به خانه بازگرداند. بعلاوه، من ايمان دارم كه خدا از ايمان من خشنود ميگردد.

دعای من

خداى قادر مطلق و قدوس، تو را بخاطر محبت استوار و امانت هميشگى ات سپاس ميگويم. سپاس بر تو باد به سبب فيض و رحمت، قدرت و تواناييت. تو را بخاطر قدوسيت عالى ات شكر ميگويم. تو را تمجيد ميكنم... بخاطر خودت و اينكه خواستى خودت را بر اشخاص فانى نظير من آشكار سازى. بوسيله عيسى، كلام نهايى تو، دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Verse of the Day Wall Art

نظرات