اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اطمينان در حضور خدا. اگر به اين عبارت بينديشيم، در آن تضادى وجود دارد. بعلاوه، از طريق حضور عيسى به دست راست خداى پدر و شفاعت روح القدس، ما ميتوانيم اطمينان داشته باشيم و شجاعانه به نزد آفريننده كائنات رفته و بدانيم كه او نه تنها ما را ميشنود، بلكه براى ما نيز فكر ميكند. چه جمع خارق العاده اى! و نكته نهايى، او همچنين بر اساس خواسته هاى ما عمل ميكند.

دعای من

اَبٌا پدر، تو را سپاس ميگويم بخاطر فيض گوش شنوايت بحديكه كلمات هم نميتوانند آنرا برسانند. بوسيله اقتدار برادر خويش، عيسى و بوسيله روح شفاعت كننده تو، من امروز تشكرات و عشق خود را بتو تقديم ميدارم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات