اندیشه ها در مورد آیه امروز...

امید بزرگی است که ما به شبان نیکوی خود داریم که او بخاطر ما، روزی خواهد برگشت، ما را به اسم خواهد خواند، و با امنیت و به آرامی به گَلِهٔ خود، خواهد آورد. در انجا، ما با دیگران از حمایت و توجه او و سلامتی جاودانی برخوردار خواهیم بود.

دعای من

ای خداوند خدا، متشکرم که عیسی را فرستادی که نه تنها بَرّهٔ قربانی برای گناهانم باشد، بلکه شبان نیکو نیز. متشکرم برای وعده های تو در رابطه با آرامی، حفاظت، و سلامتی که بخشی از زندگی کنونی من و زندگی آینده من با تو در پسرت عیسی مسیح است. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Verse of the Day Wall Art

نظرات