اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اعتراف نمودن به گناهان به اين معناست كه ما بايد دو كار با گناهانمان انجام دهيم:١) بايد تشخيص دهيم كه گناه در نظر خدا چيست و ٢) از رازهاى خويش دست شسته و با مسيحى ديگرى در مورد ضعفها، آسيب پذيريها، شكستها و گناهان روراست باشيم. زبان يعقوب بسيار تواناست. او خاطرنشان ميسازد كه اعتراف نه تنها آمرزش گناهان بلكه شفا را نيز بهمراه دارد.

دعای من

اى پدر قدوس، من گناه كرده ام. من اكنون گناه شخصى خود را—- اعتراف ميكنم. من خواهان آمرزش تو هستم و اينكه روح تو مرا در غلبه بر وسوسه ها تقويت كند. من ميخواهم كه براى تو زندگى كنم، و نميخواهم كه گناه من، هيچ گناهى مرا سخت بپيچد و از تو دورم كند. در نام توانمند عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات