اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا حاکم مطلق،‌ قادر مطلق،‌ و بی همتاست. بنابراین کاملن عجیب است که او بارها میخواهد که ما را با فیضش برکت دهد، قبل از اینکه ما را دعوت به پرستش و اطاعت بکند. در بیشتر مذاهب، قبل از بدست آوردن لطف و مرحمت خدایان، توقع سرسپردگی، قربانی، و اطاعت از پیروانشان میرود. اما این خدای زنده و واحد حقیقی است که فیض و رحمتش را به ما تقدیم میکند و سپس ما را به اطاعت از خویش دعوت مینماید. او نه تنها این حق را دارد که از ما بخواهد که خدایان دیگری نداشته باشیم، بلکه او سزاوار است که تنها خدای ما باشد، چون او محبتش و جلال غیر قابل قیاسش را به ما آشکار نموده است!

دعای من

خداوند قادر مطلق، تو سزاوار کُلِّ جلال، ستایش،‌ و تمجید هستی. خواهش من این است که همواره دل من متوجه جلال و فیض تو باشد. لطفن نگذار که محبت و سرسپردگی من به تو تضعیف بشود. دعای خود را با تمام احترام و عشقم، در نام عیسی بتو تقدیم میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Verse of the Day Wall Art

نظرات