اندیشه ها در مورد آیه امروز...

دل شما در كجا ساكن است؟ همه اين آيات در اين مورد سخن ميگويند. آنها به اين مورد كه ما در كجا بيشترين وقت را با دلمان صرف ميكنيم، اشاره ميكنند. آيا در زندگيتان دائماً از حضور خدا آگاه هستيد؟ آيا او همواره همنشين ناديدنى اما هميشه حاضر در فراز و نشيب هاى زندگيتان هست؟ يا اينكه خدا در زمان مناسب اينجاست اما در زمان مشغوليت يا هنگاميكه اوضاع بر وفق مراد است، او را غائب ميبينيم؟ شادي از دانستن اين حقيقت ناشى ميشود كه ما هرگز تنها نيستيم. دعا گفتكوى دائمى است، روح القدس با ما، فرزند با اَبّا(پدر)، انسان با خدا. شكرگزارى و خوشى بما يادآورى ميكنند كه عليرغم شرايط بيرونى، ما بركت يافته ايم.

دعای من

پدر والا و عادل، تو را سپاس باد زيرا تو همواره قابل دسترس هستى. امروز به من قدردانى و آگاهى عميقتر از حضورت بده. خواسته ام اينست كه زندگيم بازتابى از شادى نجاتم بوسيله فيض تو باشد. و دل من همواره محل سكونتش را در تو بيابد. در نام عيسى، رهاننده و دوست خويش دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات