اندیشه ها در مورد آیه امروز...

به آنانيكه شايسته يا لايق حرمت هستند، حرمت گذاريد! اين اصل كتاب مقدسى قطعن و بيشتر سزاوار زنان است، بخصوص آن زنانيكه مادرانى خداترس هستند. بياييد امروز با اطمينان، زنان كليدى در زندگيمانرا بستاييم!

دعای من

اى پدر، ميخواهم از تو تشكر كنم براى وجود زنانى با خصائص نيكو و فيض، با ملايمت و اشتیاق، با عشق و شکیبایی، کسانیکه زندگی مرا شکل داده اند تا من بتوانم تو را یافته، پیروی نموده و وفادارانه خدمتت کنم. لطفن امروز ایشان را برکت بده. در نام عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات