اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خداوند نجاتمان نداد تا ما را محکوم نماید. خیر، او نجاتمان داد تا ما بتوانیم در خانه ابدی به او ملحق شده و تا ابد، از حضور پرفیض او لذت ببریم. خدا می خواهد که ما در حضورش بسر ببریم، و مسئله نجات تماماً درباره این مورد است! او نخواهد گذاشت که چیزی ما را از حضورش دور کند، در صورتیکه دل های ما متعلق به او باشد!

دعای من

ای پدر مهربان، متشکرم برای اطمینانی که در عیسی دارم! من میدانم که چه تا وقت بازگشت عیسی زنده باشم و یا همین امروز دارفانی را وداع نمایم، من می توانم از آینده خود در کنار تو مطمئن باشم، زیرا که آن به پیروزی عیسی بر مرگ،‌ گره خورده است. متشکرم برای منزلی که به من در کنار خودت میدهی،‌تویی که آینده نهایی من هستی. به اسم عیسی می طلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات