اندیشه ها در مورد آیه امروز...

«تازه و متحول شده، بهبود یافته!» این عبارت باید بر پیشانی هر مسیحی مُهر شود! وقتی که ما به سوی مسیح می آییم، او ما را از نو میسازد و تمام گناهانمان را پاک می نماید. و بطور شگفت انگیزی این فیض «هر بامداد تازه میشود» زیرا خدا امین و صاحب قدرتی تبدیل کننده هست. فیض و قدرت الهی به ما از طریق روح قدوسش عطا شده است. ما تازه و تحول یافته و یا به عبارتی بهبود یافته هستیم، و اینگونه ادامه خواهیم داد تا زمانیکه ما کاملاً تبدیل شده و شبیه عیسی گردیم!(دوم قرنتیان۱۸:۳)

دعای من

ای پدر قدوس، هر طوری که تو میخواهی با دل من، اراده، زندگی و وقت من رفتار کن. من مایلم که خودم را به تو تسلیم کنم تا تو از من خلقتی تازه و متحول شده بسازی. من نمیخواهم به انجایی که تو مرا آورده ای، قانع باشم. خیر، ای پدر عزیز، من می خواهم که امروز و هر روزی که از زندگیم میگذرد، بیش از پیش شبیه عیسی شوم. متشکرم بخاطر فیض قدرتمند تو. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات