اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بنظر شما کامل ترین تعریف برای یک دوست چیست؟ کتاب مقدس چندین تعریف و مثال را به ما ارائه میدهد. یکی از نمونه هایی که بسیار مورد علاقه من است، همین داستان شخص مفلوج است که دوستانش نهایت تلاش خود را کردند تا او را به عیسی برسانند. ایمان و کوشش آنها برای رساندن او به عیسی، همان عواملی هستند که منجر به آمرزش و شفای بشر میشوند. من در مورد شما نمیدانم، اما من خودم میخواهم که چنین دوستی باشم!

دعای من

ای پدر قدوس، خواهش میکنم تلاش مرا برکت دهی در زمینه هدایت نمودن ــــ(اسم دوستان غیر مسیحی خود را بنویسید) این افراد به سوی آمرزش و شفا در عیسی. شکیبایی و حساسیت وفهم برای انجام این کار تؤام با ملایمت و احترام به من عطا کن، بدون اینکه ضرورت این واقعیت را گم کنم که آنها از جمله پیروان مسیح شوند. در نام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات