اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آزادى هديه اى بسيار عالى است اگر با احساس مسىوليت تؤام باشد. زير شريعت نبودن، فيضى دلپذير و شيرين است، اما ما خواهان آنيم كه اين دلپذير بودن و شيرينى را از طريق خدمت، مهربانى، و دلسوزى به ديگران انتقال دهيم.

دعای من

اى خداى بزرگ و نجات من، تو را ميستايم زيرا تو قوم اسرائيل را از دست فرعون، داود را از شمشير جُليّات، و دانيال را از چاه شيران رهايي دادى. اما اى رهاننده بزرگ، تو را بيشتر ميستايم چون مسيح در جُلْجُتا بر گناه و در گور تُهى بر مرگ پيروز شد. من مشتاق ديدار روى تو هستم و براى آزاديم ميستايمت. تا آن روز، راهنماى من باش تا از هديه آزادى براى خدمت كردن به فرزندانت و زيستن براى تو استفاده كنم. بنام عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات