اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هرجا که روح القدس زندگی میکند، شخصیت بشری تغییر میکند و میوه روحانی به چشم میخورد. قدر مسلم، این بلوغ در عرض یک شب بوجود نمی آید، بلکه اگر توجه کرده باشید، سفری است که به اندازه یک عمر طول میکشد! چه میوه ای توسط روح القدس در زندگی شما ببار نشسته؟ شما این بلوغ را به چه روشهایی به نمایش میگذارید؟ در چه بخش هایی از زندگی تان طالب کنترل بیشتر روح القدس هستید؟ چرا همین الان در رابطه با این قسمت هایی که در کشمکش هستید، دست به دعا بر نمیدارید و آنها را با آگاهی به او تسلیم نمیکنید؟

دعای من

ای پدر قادر مطلق و همه جا حاضر، بخاطر تغییرات قوی و مثبتی که در زندگیم پدید آورده ای، از تو سپاسگزارم و همینطور ممنونم برای اینکه تو در من این تمایل را ایجاد نموده ای تا بیش از پیش شبیه مسیح شوم. خواهش من از تو این است که ثمره روح القدس را که در زندگیم در حال رشد است، به بلوغ کامل برسانی. تو بخوبی از از تقلاهای من در زندگی با ـــ (ضعف های خود را در این نقطه چین قرار دهید) آگاه هستی. من بطور ارادی و آگاهانه این بخش از زندگیم را به روح تو میسپارم تا مرا آزاد نموده و بطور کامل پاکم سازد. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات